Tip os
Trine Meldgaard Kristensen

- Vi skal ikke kaldes »Spareby«

11. oktober 2017, 13.25

LÆSERBREV For snart 4 år siden fik vi et nyt byråd i kommunen. Hvordan er det gået siden- hvordan har de løftet opgaven?

De har gjort mange ting, men det der står tilbage i hukommelsen, er jo nok nedskæringer og besparelser. Der er sparet på så mange områder, at tankerne efterhånden bliver ledt hen på, om vi er en kommune i afvikling eller, som bedre var, en kommune i udvikling.

Hvad gør vi så de næste 4 år?

Først og fremmest skal vi have kommunen ud af bakgear og sat i fremdrift. Vi er nødt til at fokusere på at få flere penge i kassen. Den langsigtede løsning er bl.a. at øge indbyggertallet i kommunen, men det er jo nok svært at tiltrække nye borgere med et argument om, at de kan få indflydelse på kommunens spareplaner. Derfor skal der investeres i fremtiden!

Vi skal sørge for at optimere vores indtjening, bl.a. ved at øge kommunens fokus på hjemtagning af diverse bidrag, refusioner mm.

Vi skal ansætte de nødvendige sagsbehandlere, så vi kan få kontanthjælpsmodtagere, langtidsledige mv. i job. De skal være bakket op 24/7, indtil de har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi skal have det nødvendige antal pædagoger i børnehaver mv. Vi skal have styr på skolestrukturen, og så skal vi have meldt ud til potentielle tilflyttere, at vores kommune ikke hedder Spareby men Ikast-Brande, og at det faktisk er et rigtigt godt sted at bo.

Det vil jeg gerne arbejde for i det nye byråd, de næste 4 år.


Ordet er dit