Tip os
Det var ikke fordi, deltagerne i budgetorienteringen kastede sig op af stolene i begejstring. Selv om der var optimistiske toner på mødet. Men kommunaldirektør Henning Hansen benyttede aftenen til at orientere om kommunens sundhedsarbejde omkring bevægelse og motion - og satte deltagerne på en lille prøve
Foto: Steen Hebsgaard

Budget 2018 - uden de store knaster

Forventet resultat af driften er 54 millioner bedre end ventet - derfor er nye sparerunder ikke særlig sandsynligt
22. august 2017, 13.55

IKAST-BRANDE Ikast-Brande Kommune er fortsat udfordret og presset af økonomien.

Og den store udfordring med en måske kommende ny skole i Brande, der vil koste 200-300 millioner kroner, lurer om hjørnet.

Men .. og det er et positivt men ... der er mere optimistiske toner at spore i de kommunale udmeldinger.

I hvert fald havde vicekommunaldirektør og økonomidirektør Flemming Storgaard skiftet tidligere års skilt med »Afgrunden« ud med et tilsvarende »Velkommen til optimisme«, da han på hele to lærreder gennemgik kommunens økonomiske situation - lige nu og i det kommende år.

Det skete mandag aften i RemisenBrande, hvor et ganske lille udsnit af borgerne havde fundet vej til et borgermøde, som ikke var annonceret på forhånd - bortset fra på kommunens hjemmeside.


Politikere på seminar

Det var den traditionelle præsentation af kommunens økonomiske situation set fra embedsmændenes side og derfor blottet for politiske betragtninger.

Om kort tid skal materialet til politiske behandling på seminarer, og op til en kommende valgkamp er det spændende at se, hvad der sker.

De seneste par års budgetforhandlinger har været præget af byrådets ønske om et robust budget med styr på udgifterne. Det er også lykkedes, men fordi kommunen er udfordret af lav indtjening hos skatteborgerne og det, som kommunen mener er en uretfærdig fordeling af statens midler, har man måttet gennemføre markante sparerunder. Politikere og embedsmænd har erkendt, at det koster på serviceniveauet.

Så det store spørgsmål er, om politikere i en valgkamps-periode skal ud og hente nye besparelser.

- Det er der ikke meget, der tyder på, siger Flemming Storgaard til avisen.


Robust budget

- Vi har et meget robust budget, der er sikret mod overraskelser og som er konservativt - forstået på den måde, at vi har indarbejdet usikkerhedspuljer, som de øvrige år.

Byrådets sparerunder i de seneste års budgetforlig indeholder besparelser for i alt 185 millioner over en fem-årig periode - heraf vedrører de knapt 52 millioner kroner næste års budget. Der er sat navn på besparelserne, og de er indarbejdet i budgettet.

Faktum er også, at 2016 endte med et resultat af driften på 150 millioner - bedre end de 73 millioner, der var ventet.

Det kombineret med at halvårsregnskabet for indeværende år betyder, at man lige nu regner med at kunne putte 3,4 millioner kroner i kassen, arbejder også den rigtige vej.


Flere i kommunen

Pilen peger også den rigtige vej, når det handler om udviklingen i befolkningstallet. Ikast-Brande Kommune er nemlig vokset til 41.380 borgere - det er mere end 400 siden sidste år. Og selv om der er sæsonudsving, når unge skal på studier, er det en positiv udvikling.

Hver ny borger giver nemlig 45.000 kroner mere fra staten i bloktilskud.

Et positivt tegn er ligeledes udviklingen i kommunens kassebeholdning, der går i den rigtige retning. En del anlæg i år er ikke blevet gennemført - men udskydes til næste år. Men også her betegnede Flemming Storgaard det som et godt udgangspunk for økonomien.

Man regner med at skulle bruge af kassebeholdningen næste år - til anlæg og afdrag. Omkring 100 millioner. Men det er der plads til - når man lige undtager den massive udfordring med den skimmelsvampramte Præstelundsskolen.


55 millioner bedre

Det afgørende i den optimisme, man kan spare i kommunen, er det basisbudget, politikerne nu får forelagt.

Det indeholder nemlig en markant forbedring af overskuddet på driften (overskuddet er det man skal bruge til anlægsudgifter og afdrag på lån, red.).

Hvor man sidste år ventede et overskud på 12 millioner i 2018, tyder det nu på et overskud på 66 millioner - altså en forbedring på 54 millioner kroner.

Det skyldes primært to forhold:

1. Statens såkaldte finasieringstilsskud, som man med udmeldinger fra regeringen ikke havde regnet med at få. Det alene er 37 millioner til kommunen.

2. Det næste er mindre behov på ældre/psykiatri/handicapområdet på 11 millioner.

- Om vi fortsat får finansieringstilskud i de efterfølgende år, ved vi ikke. VI har ikke regnet det med i budgetoverslaget. Så kommer det, er det en forbedring, siger Flemming Storgaard, der betegner budgettet som konservativt - forstået på den måde, at man også de næste år har lavet en såkaldt usikkerhedspulje på 30 millioner i hvert år.

Det er penge, der afsættes, fordi man ellers ved overskridelse af budgettet risikerer dummebøder fra staten. Har man 30 millioner som en »usikkerhed«, til pludselig opståede problemer, kan man bruge af dem - uden at risikere straf.

Omvendt - kommer de ikke i brug, er der over den fire års periode, som budgettet strækker sig over, en buffer på 130 millioner kroner.


Søger »fattighjælp«

Et uafklaret spørgsmål, som kan falde heldigt ud for kommunen, er den mulighed kommuner har fået for at søge om det, man populært kalder »fattighjælp«. Eller som regeringen kalder det: En milliard til kommuner med strukturelt underskud.

- Når vi nu af staten kan få finansieringstilskud, kunne det være sandsynligt, at vi kan få del i de ekstra midler. Vi har i hvert fald søgt og får et svar om kort tid. Og det kan betyde 20 millioner kroner ekstra i 2018, siger økonomidirektøren.

Selv om Flemming Storgaard er embedsmand berørte han alligevel konsekvenser af de sparerunder, byrådet har været igennem.

- Der er tale om 10 procent på vores serviceområder. Det er ret massivt, og kan mærkes på serviceniveauet.

Men som sagt. 2018-besparelserne er der sat navn på. Spørgsmålet er, hvordan de 70 millioner, som man satser på at spare i årene 2019-20 skal lande?

En mulighed er - det blev der snakket om i krogene - at politikerne med de lidt forbedrede udsigter, vælger at slække presset på spare-pedalen og måske udskyde det.

Det vil den kommende tids politiske behandling vise.

Og det er jo valgår ...


Fakta

Netto driftsudgifter 2018: 2,5 milliarder kroner

Cirka 3.000 medarbejder

Antal borgere: Lidt over 41.000

Ordet er dit