Tip os
Plads til tre legepladser i Ikast, Brande og Engesvang

Bøvl - eller klog beslutning?

Byrådet har rykket en række anlægsopgaver fra 2018 til 1017
13. september 2017, 17.41

BYRÅD Et af punkterne på dagsordenen på mandagens byrådsmøde var en fremrykning af anlægsudgifter fra 2018 til 2017. Umiddelbart forud for byrådsmødet var der dog allerede blevet indgået et budgetforlig, hvori denne fremrykning indgik, så selvom punktet dermed egentlig var afgjort på forhånd, gav det alligevel anledning til en principiel diskussion.

- Der er luft i budgettet indenfor de rammer, vi har aftalt (den aftale, der hvert år indgås mellem regeringen og KL om kommunernes samlede anlæg, red.), mens budgetrammen i 2018 bliver presset, indledte borgmester Carsten Kissmeyer (V).

Oprindeligt var det på tale at fremrykke investeringer for cirka otte millioner kroner, men det beløb var i budgetforliget vokset til 26 millioner.

- Det er noget bøvl og bureaukrati, at vi skal rykke rundt for at få pengene til at passe ind i en ramme, sagde Simon Vanggaard Nielsen (DF) og opfordrede til, at man nationalt set overvejede lidt større elastik.

Carsten Kissmeyer konstaterede, at byggebranchen er hårdt presset, hvilket har en tilbøjelighed til at få priserne til at stige, og Frank Heidemann Sørensen (S) gav begge sine byrådskolleger medhold:

- Vi kan simpelthen ikke nå det, konstaterede han.

Det fik Annette Mosegård (K) til at påpege, at man godt kan arbejde lidt anderledes og måske planlægge for 2-årige perioder i stedet for kun et enkelt år ad gangen, hvilket dog besværliggøres af, at aftalerne mellem regeringen og KL kun indgås for et år ad gangen.

Ib Lauritsen rundede diskussionen af med at pointere, at det var en klog beslutning at fremrykke nogle af anlægsudgifterne til 2017.

- Vi bliver presset i fremtiden, konstaterede han.


Disse anlægges rykkes til 2017:

I forbindelse med budgetforliget for 2018 er det endvidere besluttet at undersøge muligheden for at fremrykke udbetaling af følgende anlægstilskud:

Legepladser

Der afsættes 1,3 mio. kr. til etablering af 3 standardlegepladser i 2017 i hhv. Ikast. Brande og Engesvang. Kravet er, at legepladserne kan etableres i 2017.

Bordinghallen

Der afsættes 700.000 kr. til nyt tag over omklædningsrum og mødelokaler i Bordinghallen. Bevillingen sker under forudsætning af, at Bordinghallen medfinansierer 200.000 kr.

Klubhus ved Hyldgårdshallen

Der afsættes 900.000 kr. til etablering af klubhus ved Hyldgårdshallerne under forudsætning af, at de klubber, der ønsker at bruge klubhuset, medfinansierer med 400.000 kr.

Sportscampus:

Der afsættes 4 mio. kr. til at understøtte realiseringen af vision og masterplan for Sportscampus Ikast-Brande. Den nærmere anvendelse af midlerne - herunder tidsplan - aftales med Ikast-Brande Kommune. Der forventes en større selvfinansiering af projektet.

Engesvang 2020

Der afsættes 3 mio. kr. til at understøtte realiseringen af visionen om at skabe et moderne værested og samlingspunkt for alle byens borgere. Den nærmere anvendelse af midlerne - herunder tidsplan - aftales med Ikast-Brande Kommune. Der forventes en større selvfinansiering af projektet.

Sløjfen, Ejstrupholm

Der afsættes 3 mio. kr. til at understøtte visionen om bedre rammer for liv, sundhed og fællesskab, samt flere muligheder for bevægelse for alle aldre i Ejstrupholm. Den nærmere anvendelse af midlerne - herunder tidsplan - aftales med Ikast-Brande Kommune. Der forventes en større selvfinansiering af projektet.

Ordet er ditMere Ikast-Brande