Tip os
Paneldebat med regionsrådsformand Stephanie Lose samt borgmestrene Holger Schou Rasmussen og Carsten Kissmeyer fra henholdsvis Lolland Kommune og Ikast-Brande Kommune. ?Privatfoto

Et skævt land skal rettes op

Konference i RemisenBrande om at skabe balance Af Flemming Thulstrup
22. september 2017, 13.26

konference En kvart dags intens debat om, hvordan det skæve Danmark kan rettes mere op løser i sig selv ikke sagen, men sætter dog fokus på problemstillingen.

Især når feltet af deltagere for en stor dels vedkommende er kommunale beslutningstagere.

Og det var tilfældet onsdag i RemisenBrande, hvor deltagerne blandt andet kunne smykke sig med titler som regionsborgmestre, borgmestre samt kommunale embedsfolk.

Der var et par hundrede af slagsen, der deltog i konferencen »Danmark i balance - på vej mod en bæredygtig forandring«.

Bag indbydelsen stod tænketanken Cevea og foreningen Danmark på Vippen.

Det var da også sidstnævntes formand Jakob Fastrup, Ikast, der sammen med borgmester Carsten Kissmeyer bød velkommen til konference-gæsterne.

Selve konferencen var bygget op med en række indlæg og paneldebatter, hvor der blandt andet blev set på den geografiske ulighed, udviklingen i Norge og den andre nabolande, ildsjæle i lokalsamfundet, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft samt regionernes og kommunernes rolle i udviklingen.

- Både borgere og kommune kan være med til at ændre en udvikling i lokalsamfundene, sagde borgmester Carsten Kissmeyer, der som eksempler pegede på både Bording og Nørre Snede.

- Bording var engang en driftig handelsby, men mange forretninger forsvandt, og det samme gjorde byens identitet, og her er det takket være tilskud fra kommunen og Real Dania at erkende, at der er sket en forandring og finde en ny identitet. Det samme er sket i Nørre Snede. Man må affinde sig med udviklingen, men samtidig som kommune være med til at understøtte nye tanker og måske også friskoler i et lokalsamfund. Skolen spiller en kæmperolle i den forbindelse og skaber samtidig et mødested i landsbyen, påpegede Ikast-Brandes borgmester.


Minus-vækst på Lolland

Han kunne også glæde sig over til tilflytning til kommunen, mens hans »sidekammerat«, borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen havde helt andre problemer at slås med i sin dagligdag.

- Vi var syv kommuner, der skulle slås sammen ved kommunalreformen, og samtidig oplever vi en stor fraflytning. Vi er blevet 7000 færre og er nede på 42.000 borgere i kommunen. Samtidig med, at vore unge flytter fra kommunen, så bosætter mindre bemidlede fra Københavns-området sig. Vi er som lokalsamfund presset, konstaterede borgmesteren, der dog ser lys for enden af tunnellen i form af en Femern-forbindelse, som han talte varmt for.

- Vi er et lille land, men med meget store forskelle, når det handler om placering af virksomheder. Vi har her hos os nogle meget store virksomheder. På erhvervsområdet handler det om at samarbejde i stedet for at modarbejde. Det er efter min mening forkert, at give kommunalreformen skylden for alle ulykker. Det er som at blande æbler og pærer i en stor pærevælling, mente Carsten Kissmeyer.

- Vi må ikke glemme at gå på to ben. Der er dels det specialiserede, dels det nære. Man må ikke glemme, at der er meget i eksempelvis behandlingsområdet, der kan klares fra hjemme eller af lokale læger, men vi skal samtidig have de store supersygehuse til at løse de komplicerede opgaver, påpegede Stephanie Lose, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark.


Ordet er dit