Tip os
Viggo Sørensen, KMC, og Lars Rahbæk, Biomar - to lidt anderledes censorer på gymnasiet


Årsprøve med direktør og salgschef som censor

ERHVERV Repræsentanter fra erhvervslivet var med som censorer til 2c's årsprøve på Ikast-Brande Gymnasium
25. juni 2012, 11.51

GYMNASIET To atypiske censorer lagde vejen forbi Ikast-Brande Gymnasium. Anledningen var en årsprøve i faget AT (almen studieforberedelse).

De to censorer var administrerende direktør Lars Rahbæk fra fiskefoderproducenten Biomar og salgschef Viggo Sørensen fra kartoffelmelcentralen KMC.

Det begyndte med to virksomhedsbesøg

Tidligere pååret var 2c på virksomhedsbesøg hos Biomar og KMC i Brande. Siden besøget har eleverne arbejdet innovativt med forskellige former for produktudvikling med afsæt i en af de to virksomheder. Det er blevet til flyvefærdige synopser, der dannede grundlag for klassens årsprøve. I den anledning inviterede klassens kemilærer, Ole Hansen, de to virksomhedsrepræsentanter til at optræde som gæstecensorer, da eleverne skulle fremlægge deres resultater til årsprøven.

Konkrete produkter, konkrete problemstillinger

Det, at eleverne arbejder med virksomhedernes produkter over et længere forløb, er noget forholdsvist nyt på Ikast-Brande Gymnasium. Tidligere har virksomhedsbesøg været informative men ikke direkte anvendelige i undervisningen. I forløbet med Biomar og KMC har eleverne fået mulighed for at omsætte teori til praksis.

"Det har været vigtigt for processen, at eleverne har haft konkrete produkter og problemstillinger at forholde sig til. Det gør det mere håndgribeligt, at de ikke skal lade som om. Det, de laver, giver rent faktisk mening i forhold til en konkret virksomhed", siger klassens kemilærer Ole Hansen, der har været en af de bærende kræfter bag det usædvanlige samarbejde.

Direkte dialog mellem elever og virksomhed

Eleverne har gennem hele processen arbejdet tværfagligt med de forskellige problemstillinger. Innovation har været i højsædet og den direkte kommunikation mellem virksomhed og elever har været altafgørende.

"Det har været meget positivt at indgå i et samarbejde med eleverne fra Ikast-Brande Gymnasium", siger administrerende direktør fra Biomar, Lars Rahbæk. Han forklarer:

"Det kan godt være at ni ud af ti ideer ikke kan realiseres, men den tiende kan måske. Det vigtigste er ikke om det kan lade sig gøre. Det vigtigste er, at de får ideerne."

Og ideer, dem havde 2c masser af.

Fra fiskefoder og kartoffelmel til biogas og isolering

Piller mod diarré, isoleringsmateriale af kartoffelstivelse, udvinding af biogas dambrugsslam og lugtfri fiskefoder. Disse var blot nogle af de ideer, som eleverne fremlagde for deres lærere og de eksterne censorer fra Biomar og KMC.

Pernille Østergaard Nielsen fik lov at fremlægge sin gruppes idé om at anvende kartoffelmel i piller mod diaré for KMC\'s salgschef Viggo Sørensen.

"Vi fik ideen, da vi var på virksomhedsbesøg hos KMC", fortæller Pernille Østergaard Nielsen og forklarer, hvordan de greb processen an:

"Efter at have snakket med en farmaceut hos KMC fremstillede vi en kunstig tyktarm og lavede forsøg med sugeevnen i kartoffelmel. Vi fandt frem til, at det rent faktisk var muligt at fremstille en effektiv pille mod diaré med kartoffelmel."

Censor kvitterede med 12-tal

Allerede fra forløbets begyndelse var salgschef, Viggo Sørensen, fra KMC begejstret for ideen og han fik da også bekræftet sin optimisme, da Pernille Østergaard Nielsen havde fremlagt gruppens konklusioner.

"Det er en meget fin og gennemarbejdet opgave, som Pernille og hendes gruppe har lavet. Og det er absolut et bæredygtigt og realistisk produkt at sætte i produktion", siger Viggo Sørensen, der i samråd med lærerne kvitterede for præstationen med et 12-tal. Og noget tyder på, at samarbejdet mellem KMC og Ikast-Brande Gymnasium ikke var en engangsforestilling.

"Det ville være oplagt at lave forløb, hvor eleverne allerede i 1g besøger os. Så kan de vende tilbage i 2. og 3g, hvor de så selv kan vælge, om de vil besøge vores biologiske afdeling, vores testkøkken eller noget helt tredje på et lidt højere fagligt niveau", siger Viggo Sørensen.


Ordet er dit