Tip os

112

Akutlægehelikopteren giver bedre overlevelse

Den fælles Nord- og Midtjyske akutlægehelikopter giver alvorligt syge og tilskadekomne patienter i udkantsområderne væsentligt bedre muligheder for at få akut hjælp og hurtigere efterfølgende hospitalsbehandling.
22. april 2012, 20.20

Dansk Sundhedsinstitut - DSI - har evalueret forsøgsprojektet og forskerne er ikke i tvivl; helikopteren forbedrer fremtidsudsigterne for en lang række patienter.
 
Mandag offentliggjorde Region Nordjylland og Region Midtjylland evalueringen på et fælles pressemøde i Viborg. I konklusionen skriver Dansk Sundhedsinstitut blandt andet, at de patienter, der har fået assistance af akutlægehelikopteren, er tilfredse og trygge ved at kunne komme hurtigt til et specialiseret behandlingstilbud.
For Region Midtjylland viser evalueringen også, at patienter med stor blodprop i hjertet i snit når 23 minutter hurtigere frem til hospitalet, end i ambulance.
For traume-patienterne (fx kvæstede personer fra trafikuheld) er besparelsen endnu større: 171 minutter, når tid for et eventuelt ophold på regionshospital er medtaget, og 26 minutter når tiden på regionshospital ikke er medregnet.
 
Større sikkerhed for den rigtige og hurtige hjælp kombineret med en stærkere fornemmelse af tryghed blandt borgerne, var også hvad de to rådsformænd havde håbet at høre.
 
Region Midtjylland
- Akutlægehelikopteren redder liv i særligt den vestlige del af Region Midtjylland, konstaterer regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen (S). - Det er jeg meget tilfreds med at få dokumenteret, for når vi satser på færre hospitaler, skal vi også sikre, at akut hjælp ikke er urimeligt længe undervejs, siger Bent Hansen.
 
Region Nordjylland
I Region Nordjylland har akutlægehelikopteren fortrinsvis hjulpet akutte patienter i Thy og på Mors:
 
- Vi har været glade for at deltage i forsøgsprojektet, og evalueringen viser, at helikopteren gør en forskel i det akutte beredskab. Skal helikopteren have en endnu større betydning for hele Nordjylland, skal placeringen og antallet af helikoptere overvejes, hvis ordningen bliver permanent, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).
 
Regeringen valgte i efteråret 2011 i forbindelse med finanslovsforhandlingerne at forlænge forsøgsperioden til juni 2013.
 
Evalueringen fra Dansk Sundhedsinstitut omfatter både patient-perspektiver, økonomi, organisation og vurdering af teknologi og fokuserer blandt andet på at afdække, hvilken rolle ALH spiller i forhold til at give borgerne i udkantsområderne hurtigere præhospital lægehjælp og hurtigere transport til højt specialiseret hospital.


Ordet er dit