Tip os
  • 1/: Mødet i svømmecentret trak 13 personer af huse. På billedet fra venstre ses storkredsformand Niels-Jørgen Simonsen, Thomas Juul, Kürsad Candogan og Rasmus Madsen.
    Foto: Flemming Hansen
  • 1/: Med brillerne i panden midt i billedet ses tidligere embedslæge Børge Sommer, der stiller op til regionsrådsvalget for Alternativet. Over for sidder fra venstre folketingskandidat Jørn Trabjerg, storkredsformand Niels- Jørgen Simonsen, Carsten Gjerløv og Lisa Vestergaard Sørensen.

Alternativet vil til valg i Ikast-Brande

Fire bestyrelses-medlemmer og tre suppleanter fundet på stiftende generalforsamling
16. maj 2017, 14.26

Ikast-Brande Alternativet, der blev præsenteret for offentligheden sidst i november 2013, fik mandag aften et brohoved i Ikast-Brande.

Partiet havde indkaldt til møde i håb om at kunne finde folk nok til at etablere en lokal partiforening. Det lykkedes. 13 personer mødte frem. Heriblandt Niels-Jørgen Simonsen, der er lokalformand for Alternativet i Herning og formand for partiet i Vestjyllands Storkreds. Ved hans side i svømmecentrets mødelokale sad folketingskandidaten Jørn Trabjerg. Til stede var også Børge Sommer, der stiller op til Regionsrådet.

- Det er rigtig godt, det her. Det er jeg glad for, sagde Niels-Jørgen Simonsen, da han havde udleveret et sæt standardvedtægter til den kommende partiforening.

- Og endda helt uden at vride arme om, tilføjede Børge Sommer, der er tidligere embedslæge.


Vognmand og tarmrenser

De lokale folk, der er villige til at tage en tørn for Uffe Elbæks parti og den grønne bevægelse, er Christina Thorslev, Adnan Bacak, Ditte Holm og Kürsad Candogan. De tre suppleanter er Thomas Juul, Lisa Vestergaard Sørensen og Rasmus Madsen.

Blandt de fremmødte var en biolog, en tramrenser, en neuropsykolog, en pædagog, en vognmand, en kulturarbejder og en skolelærer. Aldersspredningen var lige så stor.

Ved mødets begyndelse præsenterede de fremmødte sig, og de fortalte lidt om, hvorfor de viser interesse for Alternativet.

Der var en, der sagde, at vedkommende var blevet klar over sit tilhørsforhold, da socialdemokraternes leder Mette Frederiksen angiveligt skulle have udtalt, at »Vi har vel lov til at forsvare os mod flygtningene«. En anden nævnte, at »demokratiet og velfærden er stærkt truet. Kapitalen styrer verden, så der er brug for en anden vej«. En tredje nævnte, at han sandsynligvis stadigvæk er socialdemokrat, men at han har »noget svært ved at blive ved med at holde fast i den hest«.

Niels-Jørgen Simonsen nævnte, at Alternativet bliver beskyldt for mange ting. Eksempelvis at være en del af godhedsindustrien.

- Det modsatte kunne jeg ikke tænke mig at være en del af, bemærkede storkredsformanden, som herefter i korte træk løb partiets program igennem.


Borgerkrigen er forbi

Det handler om bæredygtighed inden for både klima, økonomi og sociale forhold. Partiets værdigrundlag beskrev han med ord som: generøsitet, hygge, gennemsigtighed, empati, mod og humor. Overordnet set gælder det for Alternativets støtter om at opføre sig ordentligt. Det betyder ikke, at medlemmerne er nogle stille gemytter, som altid går forsigtigt til værks.

For eksempel brugte partiet næsten halvandet år på at føre borgerkrig mod hinanden, da der skulle laves vedtægter.

- Men det bliver nemt for jer. Borgerkrigen er forbi, og vedtægterne er lavet, lød de beroligende ord fra storkredsformanden til de fremmødte.

Ved det seneste folketingsvalg i juni 2015 var der 1100, der stemte på Alternativet i Herning. I Ikast-Brande fik partiet 505 stemmer. Her var det næsten lige så stort som de radikale, der fik 515 stemmer.

På mødet i svømmecentret blev der talt om, hvilke mærkesager partiet eventuelt kunne slå på ved det forestående kommunalvalg til vinter.


Vand på møllen

Storkredsformanden mener, at Ikast-Brande ligner Herning, og at iværksætter-politikken derfor kunne være et godt bud. Et andet forslag gik på internationalisering.

- Ikast-Brande har en international skole. Det er vand på vores mølle. Vi er meget internationale. Vi har for eksempel et datterparti i England og Norge, forklarede storkredsformanden, som går rundt med en drøm om, at Herning og Ikast-Brande Kommuner havde lige så mange ambitioner på det sociale område, som de to kommuner har på erhvervsklimaet.


Ligtornene

Alternativet har et par ligtorne, som Niels-Jørgen Simonsen beskev dem. Det er indvandrer-spørgsmål og EU.

- Her er vi meget polariseret, men vedrørende EU kan man sige, at vi et et skeptisk ja-parti, sagde storkredsformanden.

Kongehuset og kirken er medlemmerne heller ikke enige om. Hvilket er med vilje. Medlemmerne ville formentlig fare i totterne på hianden, hvis de to emner blev bragt til diskussion.

Men hvem ved.

Måske sker det på Alternativets landsmøde om 14 dage - hvis nogen skulle føle trang til at sætte fut i fejemøget.

Storkredsformanden nævnte, at Alternativet er et parti, der lytter til medlemmerne. På nettet findes et dialogforum, hvor alle medlemmer kan give deres besyv med.

- Og der bliver lyttet til det, forsikrede folketingskandidat Jørn Trabjerg.


Partigøgler

Desuden har Alternativet lanceret en app, hvor medlemmerne kan bidrage med emner, de gerne ser taget op i spørgetiden til de forskellige ministre.

Uffe Elbæks opfindelse adskiller sig fra de traditionelle partier på en række områder. Alternativer har således en partigøgler. Det er Jon Skjerning-Rasmussen fra Aarhus.

På mødet i Ikast meldte kulturildsjælen Carsten Gjerløv fra Gludsted sig frivilligt som et bud på partiets lokale Ikast-Brande gøgler.

I Alternativet bruger man heller ikke betegnelserne formand og næstformand. Det hedder forperson og næstforperson. Medlemmerne siger heller ikke, at de skal »gøre noget«. Næh, de skal »facilitere det«.


11.000 medlemmer

Alternativets organisation tæller 10 storkredse, 80 - snart 81 lokalforeninger og knapt 11.000 medlemmer. Foreløbig 24 af dem er fra Ikast-Brande.

Ikast-Brande Kommune er den sidste kommune i Vestjyllands Storkreds, hvor der etableres en partiforening for Alternativet.


Ordet er dit