Tip os

Anmeldt til politiet: DK Company beklager, hvis der er begået teknisk fodfejl

- Vi har fulgt praksis på området og gjort præcis som andre C20-selskaber, siger adm. direktør Jens Poulsen, der undrer sig over Finanstilsynets fremgangsmåde med politianmeldelse af Ikast-virksomheden
14. august 2012, 12.31

DKC Holding 2011 A/S har modtaget en politianmeldelse fra Finanstilsynet på baggrund af indholdet i fire selskabsmeddelelser sendt ud i maj 2011 og september 2011.

Hos selskabet undrer man sig over politianmeldelsen , da selskabsmeddelelsernes indhold er i overensstemmelse med den praksis, der knytter sig til storaktionærbekendtgørelsens § 16. DK Companys’ storaktionærmeddelelser er således udformet i overensstemmelse med tilsvarende meddelelser fra andre storaktionærer i en lang række C20-selskaber.

- Vi har skelet til, hvordan andre C20-selskaber skriver storaktionærmeddelelser og har fulgt samme praksis. Ved en kort gennemgang fandt vi en lang række kendte C20-selskaber, som i perioden 2008-2012 benyttede samme fremgangsmåde i 30 forskellige storaktionærmeddelelser. Derfor undrer vi os selvfølgelig over Finanstilsynets reaktion over for os, ikke mindst fordi vi igennem mange måneder har forsøgt at komme i dialog med Finanstilsynet, som vi har stillet en række spørgsmål uden at modtage svar. Det undrer os derfor, at Finanstilsynet nu, så lang tid efter udsendelserne, pludselig indgiver en politianmeldelse mod os, når ingen af de øvrige store aktører har fået kritik af indholdet i deres meddelelser, siger Jens Poulsen.

Konkret går Finanstilsynets anmeldelse på, at der i storaktionærmeddelelserne ikke er angivet, hvor mange stk. stemmerettigheder, der er erhvervet, hvilken eksakt dato stemmerettighederne er erhvervet (datoen fremgår tydeligt på brevhovedet, men skal ifølge formalia gentages nede i selve teksten på storaktionærmeddelelsen) - og at der ikke samtidigt med, at der skete offentliggørelse af to storaktionærmeddelelser medio maj måned 2011 skete indberetning til Finanstilsynets system.
 
- Ovenstående skal endvidere ses i den kontekst, at alle aktier i Holdingselskabet af 1958 A/S under likvidation A/S havde samme stemmeret tilknyttet, hvilket var markedet bekendt. Der er således ikke tale om, at markedet er blevet forholdt essentielle oplysninger. Tværtimod fremgår de manglende oplysninger i forhold til de to sidste storaktionærmeddelelser af øvrige selskabsmeddelelser, udtaler DK Companys advokat Albert Kusk fra Dahl Herning Advokataktieselskab.

- Hvis vi har lavet en teknisk procedurefejl i de meddelelser fra maj og september 2011, så beklager vi det selvfølgelig. Det er ikke sket bevidst, vi har fulgt praksis på området, og det har ikke haft indflydelse på aktiemarkedet, siger adm. direktør Jens Poulsen.


DK Company A/S er det børsnoterede driftsselskab under DKC Holding 2011 A/S. Det er DKC Holding 2011 A/S, der er blevet anmeldt. Adm. direktør Jens Poulsen udtaler sig på selskabets og koncernens vegne.

Ordet er dit