Tip os

Bedre normeringer i dagtilbud og internationale folkeskoler

Forældre og børn kan se frem til bedre normeringer i landets dagtilbud. Det sker efter, at KL og regeringen i dag har indgået en aftale om kommunernes økonomi for næste år. De 500 mio. kr., der blev afsat til området i finansloven, kommer nu ud til kommunerne. Samtidig har KL og regeringen sat konkrete mål for inklusion i folkeskolen og åbnet for nye internationale folkeskoler.
11. juni 2012, 06.24

Fra næste år kan kommunerne se frem til at få en halv milliard ekstra til dagtilbudsområdet om året. Ifølge den aftale, der i dag er indgået om kommunernes økonomi, skal pengene bruges på at styrke kvaliteten i landets dagtilbud.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) glæder sig over aftalen.

”Gode dagtilbud har stor betydning for, hvordan børn klarer sig videre i livet. Der skal være tid til omsorg, opmærksomhed og dialog, så barnet lærer, udvikles og trives. Det styrker vi nu med denne aftale, som vi indgik med Enhedslisten i finansloven,” siger Christine Antorini.

Hun supplerer:

”Det er et vigtigt element i aftalen, at vi anvender den halve milliard til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud, og vi er enige med KL om at gøre status for udviklingen i normeringer i kommunerne ved næste års kommuneforhandlinger,” siger Christine Antorini.

Udover de forbedrede normeringer er der med aftalen også enighed om, at KL skal følge målrettet op på de kommuner, som fortsat har løsrevne lukkedage. Derudover vil der blive skabt mere synlighed om omfanget af lukkedage i daginstitutionerne, da kommunerne fremover skal orientere om lukkedage på institutionsniveau på deres hjemmesider og indberette omfang og placering af lukkedage til april 2013.

Et andet centralt element i aftalen er, at KL og regeringen er enige om konkrete målsætninger for inklusion i folkeskolen – og for at dokumentere indsatsen. Børne- og undervisningsministeren er glad for aftalen:

”Det har fra både KL’s og regeringens side været et mål at slå fast, at inklusion ikke er en spareøvelse. Det er en styrkelse af folkeskolen som fællesskabets skole. Med de konkrete målsætninger og dokumentationen af kommunernes indsats får vi fokus på dette.”

En succesfuld omstilling skal måles på, at det faglige niveau sikres i den almindelige undervisning, og at eleverne trives og deltager socialt. Der skal være en årlig afrapportering af status på omstillingen til øget inklusion. Regeringen understøtter kommunerne med blandt andet et rådgivningsteam og etablering af et nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion i folkeskolen.

På folkeskoleområdet er der desuden enighed mellem KL og regeringen om, at der som noget nyt skal skabes mulighed for at etablere internationale grundskoletilbud i kommunerne.


Ordet er dit