Tip os
Præstelundsskolen

Blåhøj Skole går fri

Alle muligheder skal undersøges efter svampeangrebet på Præstelundskolen
19. maj 2017, 09.20

skoler angrebet af skimmelsvamp på Præstelundskolen i Brande har udviklet sig til et angreb på den eksisterende skolestruktur i Brande og omegn.

Børne- og Undervisningsudvalget har netop været gennem den første drøftelse om den mere end spegede situation.

Dagsordenen omfattede fire scenarier, der omhandlede alt fra en gennemgribende renovering af den bestående skole og til det mest radikale - nemlig nedrivning af Præstelundskolen og opførelse af en ny og samlet skole for hele Brande og omegn. Altså en nedlæggelse af både Dalgasskolen og Blåhøj Skole.

Efter behandlingen i udvalget er alle scenarier fortsat i spil, bortset fra en enkelt.

- Det kommer ikke på tale at lukke Blåhøj Skole. For blot halvandet år tilbage var landsbyskolerne i spil, men blev fredet, og den beslutning står vi ved, siger udvalgsformand Simon Vanggaard (DF).


Alt skal undersøges

Men ellers vil man fra udvalgets side ikke lukke muligheder ned.

I forbindelse med udvalgsmødet var repræsentanter fra skolebestyrelsen på Præstelundskolen indkaldt, og de fremlagde deres syn på sagen.

Konklusionen på skolebetyrelsens fremlæggelse var, at man ønsker en helt ny Præstelundskole, mens man ikke tog stilling til en eventuel nedlæggelse af Dalgasskolen.

- Jeg er klar over, at det haster med en afgørelse i denne sag, men samtidig skal alle muligheder belyses, og så er der naturligvis det økonomiske aspekt, der jo heller ikke er ligegyldigt, mener Simon Vanggaard.

Årstidernes Arkitekter er hidkaldt for at yde konsulentbistand og ridse forskellige muligheder op, og i dag onsdag 23. august kommer repræsentanter fra Herning Kommune på besøg for at fortælle byrådet om erfaringer med skolebyggeri. Det sker på et dialogmøde i byrådet.

De foreløbige overslag vedrørende de forskellige muligheder for løsnings-modeller fortæller, at den endelige regning kommer til at ligge et sted mellem 60 og 200 millioner kroner, alt efter hvilken afgørelse, der bliver truffet i sagen.


Ordet er dit