Tip os

Brande Hallen på budgettet

11. maj 2012, 11.31

Brande hallerne har søgt Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 5,5 mio kr. til udvidelse af motioncentret og renovering af svømmehallens tag.

Men i udvalget valgte man ikke at tage stilling til ansøgning, som de vurderede hørte hjemme ved budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Samtidig bad politkerne om, at forvaltningen inviterer Brande hallernes bestyrelse til et møde, hvor ansøgningen gøres mere konkret


Ordet er dit