Tip os

Brande Vandrehjem i proces

Byrådet har vedtaget en plan for det kommende arbejde på at finde en løsning
18. marts 2017, 20.05

BRANDE Så er der igangsat en procesplan for Brande Vandrehjems fremtid.

En sådan plan vedtog byrådet på sit møde forleden.

Forpagteren på hjemmet har opsagt sin aftale fra oktober næste år.

For a udnytte området og bygningerne bedst muligt og dermed understøtte byudviklingen, erhvervslivet og turismen i Brande by skal der udarbejdes en plan for området.

Teknisk område har allerede uopfordret modtaget seks henvendelser fra borgere og erhvervsdrivende, der har vist interesse for at overtage hele eller dele af driften og bygningerne omkring vandrehjemmet.

Borgmester Carsten Kissmeyer understregede, at det et vigtigt område for Brande. Men sagde også at de gamle sygehusbygninger er i en meget dårlig forfatning og derfor er en stor økonomisk udfordring.

Preben Christensen (Fællesl.) sagde, at det var dejligt, at der nu sker noget i sagen. Han opfordrede lokale interessenter til aktivt at gå ind være en del af løsningen.

- Vi venter spændt på at se løsningen, sagde han.

Morten Bak (Løsg.) opfordrede til åbenhed om sagen, så flere kan deltage i processen - og ikke kun en lukket kreds.

Nu går man i gang med at indhente tilbud for anvendelse af området.

I løbet af sommeren vil man analysere de enkelte scenarier. Den politiske prioritering sker i august/september - og herefter kan man iværksætte en endelig overdragelse til det nye formål og/eller nye ejere.


Ordet er dit