Tip os

Claire tilbage på vækstsporet

03. juni 2010, 06.56

IKAST Med lukning af tabsgivende aktiviteter i det tidligere Østeuropa er Claire Group tilbage på vækstsporet. 2009-regnskabet sluttede i et beskedent plus, men gør det efter underskud de seneste to år på samlet 6,9 mio. kr.

Det skriver Dansk Mode og Textil i nyhedsbrevet Textult.

Med omkostningstilpasningen venter indehaver og adm. dir. Anders Hust derfor for 2010 en omsætning på niveau med 2009, men et væsentligt forbedret resultat.

- Det bygger han bl.a. på, at den gennemførte tilpasning "alene i begrænset omfang har haft effekt i regnskabsåret, men vil slå igennem med betydelig effekt i 2010 og være fuldt implementeret i 2011.

Koncernregnskabet viser er fald i bruttofortjenesten på 10% til 82,4 mio. kr. Resultatet af primær drift på et rundt nul var 7,2 mio. kr. bedre end underskuddet i 2008, mens årets resultat efter skat på 700.000 kr. erstattede forrige års underskud på 4,6 mio. kr.

Resultatet er negativt påvirket med 6 mio. kr. i form af valutatab, tab påØsteuropa og ekstraordinære hensættelser på debitorer.

For Anders Hust er resultatet under det forventede, men han hæfter sig med tilfredshed ved et positivt cash-flow fra driftsaktiviteten på 11,4 mio. kr.

Claire Group nedbragte i året antallet af medarbejdere fra 116 til 96. Egenkapitalen opgøres til knap 59 mio. kr.


Ordet er dit