Tip os

De ansatte i kommunen har kun lidt sygefravær

SYGDOM Medarbejderne i kommunen er meget lidt syge i forhold til andre kommuner.
16. maj 2012, 13.41

En statistik viser, at Ikast-Brande er den kommune, der har det 6. laveste sygefravær blandt de 98 kommuner.

Det er man selvfølgelig glade for i kommunens direktion og politiske ledergruppe.

- Men der er ingen grund til, at det ikke kan blive bedre endnu, fortæller borgmester Carsten Kissmeyer og kommunaldirektør Henning Hansen.

- Vi vil have fokus på, hvorfor folk er syge og har fravær - og hvad skulle der være i vejen med at blive kommunen med det laveste sygefravær?

Årsagen til hvorfor det ligger så lavt her i forhold til andre steder er lidt vanskeligere at svare på.

- Men generelt kan man sige, at de offentligt ansatte her på egnen - og det gælder også medarbejdere i det private erhvervsliv - er meget flittige og samvittighedsfulde med deres arbejde. Det kan være en af forklaringerne, siger Carsten Kissmeyer, der gerne vil have fokus på området, fordi medarbejdere, som møder glade og tilfredse på arbejde - og kan lide deres arbejde - også må formodes at yde en god kommunal service overfor borgerne.

- Vi skal have fundet ud af, hvad der gør, at nogle medarbejdere må blive hjemme pga. sygdom. Vi ved f.eks., at der finder en vis fysisk nedslidning sted indenfor SOSU-området. Vi ved også, at det kan være et pres som lærer eller pædagog at stå overfor en gruppe børn og skulle håndtere mange situationer og udfordringer. Det psykiske arbejdsmiljø spiller i høj grad også ind, siger borgmesteren.


Ordet er dit