Tip os

De bedste spørgsmål skal bane vej for nye velfærdsløsninger

Ikast-Brande Kommune afholdt i samarbejde med firmaet 'AltForKreativ' fem workshops i oktober om velfærden med udgangspunkt i fem temaer
14. november 2011, 14.02

Resultatet af de fem workshops er en række såkaldte innovationsspørgsmål. Konsulent Finn Kollerup fra konsulentfirmaet AltForKreativ har ud fra råmaterialet udvalgt i alt 50 spørgsmål, der rummer det største potentiale for at give radikalt anderledes velfærdsløsninger. De 50 spørgsmål er vedhæftet.

Byrådet har i dag tirsdag 8. november 2011 et dialogmøde, hvor de drøfter de 50 innovationsspørgsmål for senere at kunne vælge dem ud, der skal arbejdes videre med at finde løsninger på. Det arbejde starter i første halvår af 2012.

Forventningen er, at byrådet på et af de kommende møder i december eller januar, er klar til at beslutte, hvilke innovationsspørgsmål der skal bane vej for, at borgere, brugere og fagfolk i tæt samarbejde kan udvikle nye radikalt anderledes løsninger for fremtidens velfærd.

De 50 innovationsspørgsmål er vedhæftet til orientering og kan desuden findes på hjemmesiden www.ikast-brande.dk under Mental Frikommune, hvor de er præsenteret sammen med beskrivelsen af det tema, de hører til.

Innovationsspørgsmål er kendetegnet ved, at man ikke kender svaret på forhånd. De sørger for, at man holder fokus på selve kernen i udfordringerne. Det er nødvendigt, da der ellers er risiko for, at man ikke finder nye løsninger, men opfinder mere af det vi har i forvejen.

De gode spørgsmål åbner ikke bare for én, men mange svarmuligheder. De kan virke provokerende og nærmest angstfremkaldende, da man ikke lige umiddelbart kan besvare dem. Til gengæld er det netop de spørgsmål, som kan skabe de nye, store idéer og dermed nye løsninger.


Ordet er dit