Tip os
Finn Kollerup fra firmaet Alt For Krreativr står bag afviklingen af workshoppene, der foregår meget professionelt


Debatten i mental frikommune i fuld gang

Ikast-Brande Kommune inviterer til debat om de gode spørgsmål til fremtidens velfærd - klik ind på www.mentalfrikommune.dk
04. oktober 2011, 08.59

I de to første uger af oktober afholder Ikast-Brande Kommune fem workshops, som udstikker retningen for, hvordan vi skal udvikle radikalt anderledes løsninger for fremtidens velfærd. Resultatet af de fem workshops bliver en række innovationsspørgsmål, som bliver afsættet for den videre proces.

Mandag aften startede den første workshop med 65 deltagere i Remisen Brande, hvor man diskuterede Aktivt Medborgerskab.

Ikast-Brande Kommune inviterer til, at så mange borgere som muligt får lejlighed til at kommentere og debattere innovationsspørgsmålene fra de fem workshops. Den offentlige debat om innovationsspørgsmålene skal bidrage med værdifulde og forskelligartede input, der kan give byrådet et godt og kvalificeret grundlag for at fastsætte retningen for det videre arbejde med at udvikle nye løsninger for velfærden.

Debatten foregår på hjemmesiden www.mentalfrikommune.dk der er oprettet til dette formål.

I første kvartal 2012 begynder vi i tæt samspil med borgere og brugere at udvikle konkrete idéer og løsninger til fremtidens velfærd ud fra de spørgsmål, som efterårets workshops har stillet.

Hvad er et "innovationsspørgsmål", og hvorfor er det nødvendigt at bruge krudt på at udvikle dem? Kan man ikke bare gå i gang med at finde løsninger på udfordringerne for velfærden med det samme?

Nej, for de gode spørgsmål åbner for de store idéer. De gode spørgsmål er kendetegnet ved, at man ikke kender svaret på forhånd. De åbner for ikke bare én, men mange muligheder. De gode spørgsmål rummer energi og en slags "vision" for det resultat, man gerne vil stræbe efter at opnå gennem at arbejde med innovation.

De gode spørgsmål sørger for, at man holder fokus på selve kernen i udfordringen. Det er nødvendigt, for ellers er der risiko for, at man kommer til at opfinde mere af det samme, som man har i forvejen.

De fem workshops er en del af projektet Mental Frikommune, og de handler om temaerne:

· Aktive borgere skaber det gode samfund: 3. oktober 2011

· Uddannelse til alle unge - for fremtidens velfærd: 5. oktober 2011

· Sund og rask starter hjemme hos dig selv: 6. oktober 2011

· Gør plads til ALLE på arbejdsmarkedet: 12. oktober 2011

· Ny velfærd kræver nye former for ledelse: 13. oktober 2011

Kommunen offentliggør innovationsspørgsmålene dagen efter den enkelte workshop, og så er der mulighed for at komme med kommentarer frem til onsdag 26. oktober 2011, hvor debatsiden lukker.

Sidst på efteråret drøfter byrådet det materiale, der er kommet ud af de fem workshops og debatten på hjemmesiden. Det videre forløb i processen skal føre til konkret udvikling af nye idéer i 2012 og fremadrettet.

Du kan læse mere om baggrunden for projektet \'Mental Frikommune\' og de fem workshops på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk


Ordet er dit