Tip os
Henning Christensen ?Privatfoto

En af tekstilindustriens tunge drenge er ikke mere

Henning Christensen sov ind lørdags
20. september 2017, 13.01

NEKROLOG Forhenværende direktør Henning Christensen, Bjørn Nørgaardsvej 13 Ikast, er død 69 år gammel.

Henning Christensen fik i april måned pludseligt konstateret kræft, som viste sig at være i et så fremskredet stadie, at lægevidenskaben måtte give fortabt.

Henning Christensen bevarede dog sit gode og smittende humør og ikke mindst veludviklede humor, lige til det sidste, hvor de slutninge blev tre dage på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. Her sov han ind lørdag morgen.

Han var himmerlændingen, som flyttede med sine forældre fra Sønder Kongerslev som barn - tids nok til, at han kunne starte i 1. klasse på Ikast Vestre Skole. Han var næstyngst i en søskendeflok på 10, og forældrene drev den vognmandsforretning, som senere blev til Brdr. Christensen. Trods gode egenskaber i både dansk og regning, stod det allerede efter 7. klasse klart, at Henning Christensen hellere ville gå i livets skole end sidde på den traditionelle skolebænk.


Spoledreng som 10-årig

Som 10-årig var han startet som spoledreng hos Thomas Linneberg, og efter 7. klasse blev det til fuldtidsansættelse her. 1. august året efter - i 1963 som 15 årig - startede han en ny karriere som strikker hos A/S S. Thygesen på Tulstrupvej. Ved ansættelsen gjorde han ejerne Søren og Niels. B. Thygesen bekendt med, at han var gået ud af skolen for at tjene penge - og han formåede i sine 40 år i virksomheden at tjene penge til både virksomheden, til medarbejderne og til sig selv.

Thygesen-familien indså hurtigt hvilket talent Henning Christensen havde inden for strikkeriet. Han blev hurtigt udnævnt til værkfører og senere driftsleder med ansvar for indkøb af maskiner og garn og produktion. Både for A/S S. Thygesen og i et vist omfang også for Tytex, da denne virksomhed startede op med køb af to meget avancerede væve i Tyskland i starten af 70'erne. A/S S. Thygesen blev i starten af 80'erne omdannet til en rendyrket metervarevirksomhed, og Henning Christensen blev optaget som 25% aktionær i 1980 og udnævnt til direktør i 1991 - en post han bestred helt frem til han pensionerede sig selv i 2003 i forbindelse med sit 40 års jubilæum - i en alder af kun 55 år.


Kyndig ledelse

A/S S. Thygesen blev under Henning Christensens kyndige og myndige ledelse et af Danmarks største strikkerier. Han var den store glade direktør, der hver dag trådte ind af døren og spredte glæde og positiv energi i organisationen, og i den grad evnede at få det bedste frem i sin maskinpark og sine medarbejdere. Og mange af disse, som ikke selv havde gået så lang tid i skole, havde deres chef som et positivt forbillede. Henning Christensen formåede både at regne og regne den ud, og virksomheden oplevede den helt store epoke i starten af 80'erne hvor triacetat-bølgen hærgede over modebranchen inden for træningsdragter. Det gav en omsætningsboom, hvor man mere end fordoblede omsætningen, men da modedillen med blanke træningsdragter pludselig hørte op nærmest over natten, formåede Henning Christensen at rebe sejl og passe til, så der stadig var den rigtige farve på bundlinjen, så man stadig kunne fortsætte virksomhedsudviklingen. Både med udflytning til en ny fabriksbygning på Industrivej, hvor der blev bygget helt ny fabrik. Og lige så vigtigt med opkøb af 15 større og mindre strikkerier i Ikast og omegn.


Hosebinder

Henning Christensen var en nært betroet partner i Thygesen Gruppen, og havde da også sæde i familiekoncernens bestyrelse lige til sin fratrædelse. Han blev optaget i Hosebinderlauget i 2003, som en fortjent anerkendelse af de store bedrifter inden for tekstilindustrien.

Henning Christensen gik ikke på pension, da han trådte ud af Søren Thygesen. Han bevarede interessen for TTG og han har før og efter siddet i en lang række bestyrelser, hvor man kendte til betydningen af at have en kosteffektiv personlighed med produktionsforstand siddende.

Ud over de nævnte har han haft bestyrelsessæde hos Fletco Tæpper, Lund & Erichsen, Danikast, Femilet, Tytex, Mariell, Midtjysk Møbelfabrik og TechoKlima A/S - sidstnævnte endog som formand og som medaktionær.

Han yndede at sige, at han ikke var gået på pension, men i stedet var gået ind i sin tredje alder på et lidt tidligt tidspunkt, og at han her beskæftigede sig med noget, der var endnu sjovere end i sine første 40 erhvervsaktive år: Nemlig bestyrelsesarbejde, jagt og skovdrift.


Livsnyder

Henning Christensen var i det hele taget en livsnyder og frem for alt en ivrig jæger. Han var gennem tiden jagtkonsortiemedlem i Døvling, Feldborg, Houlbjerg og sågar i Polen helt frem til sin død. Men den største del af Hennings Christensen otium blev brugt på drift og tilsyn med sine skovarealer. Dels i Tingsryd i Skåne og først og fremmest i Buchwald Plantage ved Klode Mølle, hvor han tilbragte et hav af timer med plantning og fældning træer og tilsyn med vildtbestanden i og uden for hegn.

Ud over arbejde, jagt og skov kunne Henning Christensen også afse tid andre gøremål. Han var i mange år et aktivt og skattet medlem af Lions Club i Ikast, hvor påhitsomheden altid var stor, når der skulle findes på måder at samle penge ind til gode formål. Det samme var tilfældet i IFS Uldjydekomié, hvor han gennem fem år havde ansvaret for selve pladsen under de fire festlige dage i slutningen af juni. Og så var han IFS og FCM-tilhænger med sin faste trofaste gang - både i IBF Arena og på MCH Arena.

Med alle disse gøremål kunne man forledes til at tro, at familien blev tilsidesat, men dette var langt fra tilfældet. Han traf sin kone Anne-Grethe, der stammer fra Jegindø, til lørdagsbal på Hotel Ikast. Efter bryllup i 1970 kom der tre børn til , hvor de dog havde sorgen at miste deres ældste datter Lone i 2010.

Han efterlader derefter sønnen Morten, datteren Pia, to svigerbørn og fire børnebørn, der var hans et og alt. Hvad enten det var på besøg i hjemmet i Højriskvarteret, i skoven, i familiesommerhuset i Lundø eller på en af de mange familierejser, det blev til gennem årene.


Ordet er dit