Tip os

Fire områder med vindmøller på 100-150 meter

Det er konklusionen på kommunens nye vindmølleplan
15. april 2011, 11.03

Vindmølleplanen, som byrådet vedtog forleden, udlægger 4 områder til vindmøller med en højde mellem 100-150 meter. Herudover er der et område, hvor der kan opstilles en vindmølle med en højde på 80 meter.

Det slår kommunen fast i en pressemeddelelse.

En fuldt udbygget plan vil kunne producere ca. 221.700 MWh om året og være med til at reducere udledningen af klimagasser betydeligt i Ikast-Brande Kommune. I dag bliver Ikast-Brande kommunes elforbrug dækket med el, der blandt andet er produceret på kul og naturgas.

Vindmølleplanen er et tillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 der udlægger områder, hvor der kan opstilles vindmøller. Vindmølleplanen opstiller rammebestemmelser for den kommende lokalplanlægning for de enkelte områder.

I arbejdet med at lave Vindmølleplanen for Ikast-Brande Kommune har kommunen bedt borgere om at fremsende ønsker til områder som kunne udlægges til vindmøller. Herudover har kommunen også lavet en screening af hele kommunen for at finde de egnede områder. Der er i denne proces sorteret områder fra, idet de ikke er fundet egnede til at indgå i planen.

Langs motorvejene

Dernæst har der været ønsker i forbindelse med vindmøller, som ikke har kunnet lade sig gøre indenfor de gældende love og regler, og som derfor ikke har kunnet medtages i \'Vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune\'. Det drejer sig blandt andet om mulighed for at opstille vindmøller langs med motorvejene, vindmøller i nærheden af større uforstyrrede landskaber og muligheden for at ekspropriere for at opstille vindmøller.

Disse ønsker vil Ikast-Brande Kommune arbejde videre med i den kommende tid.

Ejerne af den jord, der er udpeget til vindmølleområde, kan ønske at få udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for opstilling af møller. Ejerne af jorden har ikke pligt til at rejse vindmøller.

Miljø-vurdering

Inden der kan udarbejdes en lokalplan, skal der laves en \'Vurdering af Virkningen af Miljøet\' (VVM). En VVM for vindmøller vil naturligt have fokus på vindmøllernes placering i landskabet, og på hvordan vindmøllerne med den givne placering, vil påvirke mennesker og naturen. Alle lovens bestemmelser om for eksempel støj skal være overholdt, og i VVM\'en vil der være beregninger der viser støjpåvirkningen forskellige steder.

For at kunne vurdere på de forskellige påvirkninger, skal der i en VVM opstilles alternative placerings muligheder.

På baggrund af VVM undersøgelserne udarbejdes der en lokalplan. Forslaget til lokalplanen skal godkendes af byrådet, hvor efter planforslaget kommer i offentlig høring i 8 uger. I offentlighedsfasen kan du komme med dine bemærkninger og ændringsforslag. Når lokalplanen skal endeligt vedtages af byrådet, bliver de indkommende ændringsforslag og bemærkninger fremlagt for byrådet.

Du kan læse mere om \'Vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune\' på www.ikast-brande.dk


Ordet er dit