Tip os

Grønt lys til Bjørn Nørgaard-værk ved kirken til 6,5 mio.

Ikast Menighedsråd holdt møde med kunsteren i december. De 5 mio. er bevilget af Ny Carlsberg-fondet
03. januar 2011, 09.26

Ikast Menighedsråd er nu kommet et skridt nærmere realiseringen af ideen om en skulptur nord for Ikast Kirke.

På et møde i december med kunstner og professor Bjørn Nørgaard præsenterede denne sit oplæg til for menighedsrådet, der enstemmigt gik ind for oplægget til et værk, der formentlig vil blive af Bjørn Nørgaards hovedværker, og skabe en attraktion af internationale dimensioner i midtbyen.

I forvejen har man fået lovning på 5 mio. kr. fra Ny Carlsberg-fondet. Værket vil koste 6,5 mio. kr, og menighedsrådet skal nu i gang med at søge fondsmidler til den resterende sum, oplyser formanden for menighedsrådet, Prik Rasmussen.

Værket vil kunne stå færdigt om halvandet år.

Baggrunden for ideen er, at menighedsrådets kunstudvalg i foråret 2009 rettede henvendelse til Ny Carlsbergfondet for at forespørge, om det ville være muligt at få (foræret) en skulptur nord for Ikast Kirke.

- I 2007 fejrede vi Ikast Kirkes 100-års jubilæum og udbygningen af kirken til den meget smukke og funktionelle kirke, som i dag giver plads til kirkens liv og vækst. For at fuldende vores kirke har kirkens kunstudvalg arbejdet med at undersøge, om det var muligt at få en skulptur nord for kirken ud mod torvet. Vi havde i vores ansøgning til Ny Carlsbergfondet pointeret, at kirken gerne ville have en skulptur, der kunne give en forsmag på kirkens budskab i alle tider og binde kirke og by sammen. Ny Carlsbergfondet og professor Morten Kyndrup, der er medlem af Ny Carlsbergfondets direktion, fattede interesse for vores ønske. Morten Kyndrup spurgte under et besøg i Ikast Kirke kunstudvalget, om vi havde en bestemt kunstner i tankerne. Det havde vi ikke. Vi blev herefter spurgt, om vi ville have en skulptur af Bjørn Nørgaard, og hertil kunne kunstudvalget enstemmigt udtale, at var det muligt at få en Bjørn Nørgaard, havde vi ikke andre ønsker, fortæller Prik Rasmussen.

Bjørn Nørgaard har udført en meget stor glasmosaik og et alter i Christianskirken i Frederecia, og her er resultatet blevet enestående godt.

Nørgaard besøgte kirken

Bjørn Nørgaard besøgte Ikast Kirke og beså dens placering midt i byen, og han ville meget gerne komme med et forslag til en skulptur på kirkens grund ud mod torvet. Der er blevet afholdt flere møder med Bjørn Nørgaard, og Ny Carlsbergfondet godkendte Bjørn Nørgaards forslag til en skulptur og bevilgede 5 mio. kr. til dette projekt.

På menighedsrådets møde i december 2010 præsenterede Bjørn Nørgaard sit kunstværk for menighedsrådet. Det var et enstemmigt menighedsråd, der gik ind for det indkomne forslag, og som accepterede at modtage donationen fra Ny Carlsbergfondet.

5 meter høj

Skulpturen bliver 5 m høj og får en diameter på 4,3 m. Den består af 3 udvendige skaller og 3 indvendige skaller. De udvendige skaller er dekoreret med motiver fra Det Gamle Testamente, og de indvendige mindre skaller har motiver fra Det Nye Testamente. De udvendige skaller bliver støbt i bronze og de indvendige i rustfrit stål. Bagsiden af de udvendige skaller er belagt med bladguld og reflekterer med sit gyldne lys Det Gamle Testamente fra de ydre skaller til de indre skaller med Det Nye Testamente. Man vil kunne gå ind i skulpturen. Lyset vil strømme gennem en prisme i toppen ned i skulpturens indre, og der bliver yderligere indlagt lys. Kunstværket står på et granitfundament, der har form af en davidsstjerne, da Jesus var af Davids slægt.

- Skulpturen er med Bjørn Nørgaards egne ord "en diskussion om tro og sekularisering" og bliver "et sted, hvor vi kan reflektere over forholdet mellem tradition og modernitet, det religiøse rum og det rationelle rum". Derudover bliver det en fantastisk bibelfortælling her midt i Ikast by.

Menighedsrådet er meget taknemmelig for, at Ny Carlsbergfondet har bevilget 5 mio. kr. til dette kunstværk, der helt sikkert vil placere Ikast på landkortet, siger Prik Rasmussen.

Kunstværket forventes færdigt om 1½år, det bliver en kunstnerisk attraktion midt i Ikast by, et af Bjørn Nørgaards hovedværker.


Ordet er dit