Tip os

Hjertemotion over 32 uger

Hjerteforening starter nyt hold
15. juli 2017, 09.19

IKAST-BRANDE - Hjertemotion har til formål at udvikle og vedligeholde de hjertesunde livsstilsændringer, som hjertepatienter har påbegyndt i regioner og kommuner. I Hjerteforeningen Brande-Ikast vil vi gerne hjælpe patienterne med livslang rehabilitering, fordi vi tror, at det sker bedst i det område, hvor patienten bor.

Det siger formanden, Leif Haagensen, i anledning af, at lokalforeningen har besluttet at starte et nyt hold op på Kræftens Bekæmpelses kursusejendom Ruskjærholm i Munklinde torsdag, den 7. september.

Hjertemotion er et af Hjerteforeningens mest succesfulde tiltag i lokalområderne. I januar i år var der ca. 115 hold i gang i 77 kommuner landet over.

- Her i maj afsluttede vi det første hold nogensinde i Ikast-Brande kommune, siger Leif Haagenen, der håber, at der også vil være basis for dette, nye tiltag.

- Vi mener nemlig, at vi ved at sætte Hjertemotion i gang gør en stor forskel for hjerte-kar patienter, som derved får mulighed for at holde nye motionsvaner ved lige, ligesom der med tilbuddet er social støtte.

Formanden understreger, at den livslange rehabilitering i lokalområdet er ikke en erstatning for kommunale tilbud - men et vigtigt supplement til de tiltag, der gøres netop nu, hvor rehabiliteringen er overgået fra sygehusene til kommunerne.

Hjerteforeningens Hjertemotionstilbud består af et motionsforløb, der strækker sig over 32 uger. Deltagerne mødes en gang om ugen i 1½ time. De motionerer - men har også tid til hyggeligt samvær og erfaringsdeling. Træningen tilrettelægges af instruktøren, der er fysioterapeut, så deltagerne har mulighed for at få gode råd og vejledning af instruktøren, imens de motionerer.

Tilmelding skal ske til Leif Haagensen senest den 1.august enten pr. telefon eller e-mail.


Ordet er dit