Tip os
Marie Vejrup Nielsen

Hvad nu med kristendommen?

15. marts 2017, 22.01

foredrag Det er i dag ikke nemt at åbne en avis uden at opdage, at spørgsmålet om religion bliver berørt i adskillige artikler.

Det er især den øgede indvandring af muslimer, som har aktualiseret religionsbegrebet. Og det har udfordret folkekirken.

Derfor tager medierne over en bred kam hele tiden spørgsmålet op, og der spørges: Hvor er kristendommen i Danmark på vej hen lige nu? Hvad er det for en kirke, der stadigvæk danner ramme om langt den største del af befolkningen? Og hvad er der at sige om folkekirkens mange medlemmer og deres forhold til kirken? Hvad tror de egentlig på, hvis de da overhovedet tror på noget?

Ved menighedsaften i Ikast Kirkecenter tirsdag 21. marts kommer lektor i Moderne Kristendom og Religionsvidenskab, Marie Vejrup Nielsen, og giver et oplæg om disse påtrængende spørgsmål.

Marie Vejrup Nielsen er en af de førende forskere indenfor området. Hun kender folkekirken og ved meget om, hvad der rører sig i den almindelige befolkning. Gennem foredraget vil hun se på de forandringer, der er tilstede i Danmark i dag, og også se nærmere på, hvilke spørgsmål der vil blive afgørende i fremtiden.


Ordet er dit