Tip os

Ikast-Brande har Danmarks 5. bedste Jobcenter

Det viser LO's jobcenterindeks for 3. kvartal af 2011
21. februar 2012, 06.41

Ikast-Brande har landets 5. bedste jobcenter, konkluderer LO\'s Jobcenterindeks for 3. kvartal 2011, der måler alle landets jobcentre på fem udvalgte kerneområder

De fem parametre som LO måler jobcentrene på er: Hvor meget uddannelse jobcentret tilbyder de arbejdsløse, hvor meget aktivering tilbyder man, hvor længe de arbejdsløse går ledige, hvor høj merledigheden blandt indvandrere og efterkommere er, og hvor længe folk er på sygedagpenge.

Holbæk er det jobcenter, der samlet set klarer sig bedst, hvilket skyldes en høj aktiveringsgrad og uddannelsesandel, og lav varighed af sygedagpenge og ledighedsforløb. I top 5 ligger også Fredensborg (2), Assens (3), Guldborgsund (4) og Ikast-Brande (5). Lolland er som nummer 91 i indekset det jobcenter, der samlet set klarer sig dårligst, på trods af en meget lav merledighed blandt ikke vestlige indvandrere. Her er det især en meget begrænset brug af uddannelse, der trækker ned. Med i bunden ligger Brønderslev (90), Hørsholm (89), Tårnby-Dragør (88) og Furesø (87).

Generelt viser indekset, at varigheden af ledighed er steget, så arbejdsløse nu i gennemsnit er ledige i næsten 50 uger.

Situationen er meget alvorlig. Vi risikerer at tabe en hel årgang til langtidsledigheden, så det er afgørende, at der bliver sat ind med de rigtige redskaber ude i kommunerne. Helt grundlæggende skal vi have et opgør med den økonomiske model, der gør det mere attraktivt for kommunerne at sende de arbejdsløse i offentlige løntilskudsjob end at opkvalificere dem og skabe den nødvendige kontakt til virksomhederne", fastslår LO-sekretær Ejner K. Holst.

"Der er positivt, at brugen af uddannelse som aktiveringsredskab er steget. Vi ligger dog stadig alt for langt fra tidligere tiders niveau, hvad angår uddannelse. I tider med krise for både økonomi og jobskabelse er det altafgørende at få opkvalificeret den del af arbejdsstyrken, der har svært ved at finde job. Derudover hæfter jeg mig ved, at der er en vis spredning i kommunernes indsats. Her er det min vurdering, at kommunerne i bunden af indekset kan lære noget af dem i toppen", konkluderer Ejner K. Holst.


Ordet er dit