Tip os
Bodholt Bæk og Bording Å - en del af naturen i Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande skal have et Naturråd

I lighed med landets øvrige 97 kommuner er Ikast-Brande blevet pålagt at oprette et naturråd
17. maj 2017, 11.52

NATURRÅD Ikast-Brande Kommune skal oprette et naturråd i samarbejde med Herning, Ringkøbing-Skjern og Viborg kommuner.

Naturrådene skal sammensættes af både beskyttere og benyttere fra nationale og lokale foreninger efter helt samme retningslinjer som de vandråd, kommunerne tidligere på året blev pålagt at oprette. Naturrådet skal være oprettet senest 15. oktober.

Naturrådene skal udarbejde forslag til, hvad kommunerne skal have med i deres kommuneplan som grundlag for Grønt Danmarkskort. Naturrådet får frie hænder til at udvælge sin egen arbejdsmetode, processen for udarbejdelse af forslag og samt slutproduktets form.

Naturrådene skal afslutte deres arbejde senest 15. april 2018.

Kommunerne er ikke forpligtiget til at tage Naturrådets anbefalinger til efterretning, men Naturrådets arbejde skal indgå i næste revision af kommuneplanen, selvom kommuneplanarbejdet mange steder er for langt fremme til, at naturrådets arbejde kan bruges i den nuværende revision.

For Ikast-Brande Kommunes vedkommende betyder det, at arbejdet frem mod den kommuneplan, der skal vedtages senere i år kan fortsætte som planlagt. Der åbnes dog en dør på klem for, at rådets arbejde kan danne grundlag for et tillæg til kommuneplanen.


Vandråd

Vandrådene, som blev nedsat i april, har fået til opgave at vurdere, om en række mindre vandløb med et opland på under 10 kvadratkilometer udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet lever op til de faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster

Rådene skal desuden udvælge de vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Formålet med vandrådsarbejdet er at få identificeret de vandløb, som enten er flade, smalle og gravede eller har et begrænset økologisk potentiale, som det hedder. Her har Miljøstyrelsen i samarbejde med universiteterne opdateret kriterierne for, hvorvidt et givent vandløb skal indgå i vandområdeplanerne.


Ordet er dit