Tip os
  • 1/: Frank Sørensen (S): - Jeg er vred over din talemåde, Ismail.
  • 1/: Ismail Yalcin (Social-Liberal Liste): - Vi trækker det ned over hovedet på folk.
  • 1/: Yildiz Kibar (S): - Det løfter boligområderne.
  • 1/: Birthe Sørensen (S): - Jeg har været til et arrangement med kvinder. Vi havde det hylesjovt.
  • 1/: Carsten Kissmeyer (V): - Stadion Alle har haft 40 år til at tage teten. Nu sætter vi ind.
  • 1/: Simon Vanggaard (DF): - Der er områder, hvor samfundet er nødt til at blande sig.

Ismail Yalcin i modvind for sin modstand mod boligsocial indsats

Løsgængeren er imod at bruge penge på de to store boligområder Stadion Alle og Sønderparken
11. oktober 2017, 06.24

BOLIGBLOKKE Ikasts to store boligområder Stadion Alle og Sønderparken har gennem de sidste tre år været underlagt en større boligsocialindsats.

Mandag aften skulle byrådet tage stilling til en såkaldt prækvalifikationsansøgning om, hvorvidt projektet skulle fortsætte endnu fire år.

I både Erhvervskontaktudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget havde løsgængeren (nu Social-Liberal Liste) Ismail Yalcin forud for byrådsbehandlingen givet udtryk for sin utilfredshed med, at der skulle bruges penge på noget, han ikke mente havde nogen effekt og ingen havde nogen nytte af.


Varm tilhænger

På byrådsmødet havde Yildiz Kibar på vegne af Socialdemokraterne fået ordet først og talte varmt om projektet, hvor der var sat masser af skibe i søen som hun sammen med sine partikollega gerne ville have til at sejle videre.

- Områdernes image er blevet løftet - der er kommer mange nye samarbejdspartnere, naboskabet er styrket og frivillighedstanken vokser, ligesom mange har fået ejerskab til deres boligområde, sagde hun.

Ismail Yalcin havde efterfølgende bedt om ordet og startede med hovedrysten og pinlig tavshed:

- Det undrer mig dybt, at du kan stå og sige noget sådan. Hvordan kan du holde den tale....jeg ved ikke om du taler for dig selv eller på gruppens vegne......men.....jeg må lige vælge mine ord med omhu, sagde Ismail Yalcin, der var lodret uenig og hele tiden omtalte sine indlæg med vi.


Vred gruppeformand

Det fik gruppeformanden for Socialdemokraterne Frank Heideman til at reagere - som sjældent set i byrådssalen.

- Jeg er vred over din måde at tiltale Yildiz (Kibar) på - Hun taler på vegne af hele gruppen og er blevet bedt om at fremlægge vores holdning. Din fremgangsmåde må jeg bede mig frabedt en anden gang. Du taler som ene-vide og taler hele tiden om dig selv i flertal:Vores. Det vil klæ' debatten, hvis du fremadrettet siger »jeg«, sagde en usædvanlig skarp gruppeformand med blikket rettet direkte mod Ismail Yalcin på den anden side af bordet.


Enmandshær

Ismail Yalcin stod mutters alene om sin holdning til indsatsen i de to store boligområder og sammenlignede projektet med visionsarbejdet i både Engesvang, Bording og Nørre Snede, hvor borgerne har været inddraget i en lang proces.

- Her beslutter vi med et slag det hele og trækker det ned over hovedet på en masse mennesker. Det er ikke VORES ønsker og ikke VORES ideer, sagde løsgængeren, der mente at det var på sin plads, at man sikrede sig et flertal i boligområderne inden der tages beslutninger til mange millioner kroner. (primært finansieret af midler fra Landsbyggefonden).

Ideerne var såmænd gode nok, men processen til minus 3, sagde han.

Borgmester Carsten Kissmeyer gik også ind i debatten og gjorde opmærksom på, at der i de to boligområder er en social udfordring og en tilgang til samfundet, som ikke er acceptabel i Danmark. Derfor er vi nødt til at gøre det på vores måde, og skal ikke give op, men i stedet intensivere indsatsen....og så må jeg også konstatere, at Stadion Alle har haft over fyrre år til at tage teten. Det er ikke sket og derfor må vi reagere, sagde borgmesteren.


Fælleshus

Annette Mosegaard, (C) var også klar til at arbejde videre og kunne konstatere, at mange ting er lykkedes i Sønderparken via et fælleshus - som måske også bør videreføres til arbejdet på Stadion Alle.

Arbejdsmarkedsudvalgets formand Birthe Sørensen, (S) havde selv deltaget i arrangementer på Stadion Alle og kunne på ingen måde nikke genkendende til påstanden om, at indsatsen gennem de foreløbig tre år ikke har haft effekt.

- Jeg har sidst været til et arrangement - godt nok »kun« for kvinder - men vi grinede og grinede i tre timer og gik derfra opstemte og glade. Det var en fornøjelse. At stoppe arbejdet nu vil være dumt, - og jeg håber, at de to boligområder kommer i tættere dialog med hinanden så de kan lære af hinandens succes, sagde hun.


Store succeser

Simon Vanggaard, (DF) er enig i, at ting oftest lykkedes bedre ved at vokse nedefra og op. - Men der er områder, hvor samfundet bliver nødt til at blande sig. Der er ting vi absolut ikke kan acceptere - og jeg er overbevist om, at vi har sat gang i en udvikling, hvor små ting vokser sig til store succeser.

Så med Ismail Yalcin som eneste modstander godkendte det altoverskyggende flertal at godkende ansøgningen til en prækvalifikation så arbejdet med en boligsocial indsats i både Sønderparken og på Stadion Alle kan fortsætte.

Samlet budget i årene 2019-2022 er 11,4 millioner kroner.

Landsbyggefonden betaler 8,4 - mens Ikast-Brande Kommune, Bo MidtVest og Ikast Andelsboligforening tilsammen betaler tre millioner.


Ordet er dit