Tip os


Kissmeyer enige med landbruget: Udsæt vandplaner

Det vil han fortælle om på et pressemøde mandag med formanden for Ikast Bording Landboforening, Karsten Willumsen og MF Kr. Jensen
31. maj 2012, 11.55

Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande kommune, bakker op om landbrugets krav om udsættelse af Vandplanerne.
 
Mandag er der pressemøde på Ikast Rådhus med formanden for Ikast-Bording Landboforening Karsten Willumsen og formanden for Venstres folketingsgruppe Kristian Jensen.

Siden Vandplanerne blev vedtaget i Folketinget i 2011, er ny viden om udvaskningen af kvælstof, fosfor og lignende fra landbruget til vandløbene kommet til. 

Formanden for Ikast-Bording Landboforening Karsten Willumsen opfordrer derfor til, at vandplanernes ikrafttræden udsættes, indtil der foreligger tilstrækkeligt megen viden til, at indsatsen kan målrettes.
 
Han bakkes op af borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune, som deler landboformandens bekymring for, at vandplanerne kommer til at koste arbejdspladser i kommunen, hvis de som planlagt træder i kraft allerede til september. 

”Der er fra mange sider rejst tvivl om, hvorvidt det faglige grundlag for den miljøindsats, vi skal i gang med at presse ned over landbruget, er i orden,” siger Carsten Kissmeyer. 

”Så jeg er dybt betænkelig ved at implementere Vandplanerne på det grundlag, der ligger nu. Det er vigtigt, at indsatsen har den ønskede effekt og at den gennemføres i takt med de lande, vi skal konkurrere med, for vi har brug for den vækst og de arbejdspladser, landbruget bidrager med, hvis vi ikke skal miste velstand og
velfærd. Derfor skal grundlaget være i orden, førend vi går videre,” siger Carsten Kissmeyer om sin støtte til landbruget. 

På pressemødet deltager også formanden for Venstres Folketingsgruppe Kristian Jensen, som vil supplere med orientering om de politiske forhandlinger.

”Vi må fra Venstres side stærkt tage afstand fra det lovforslag om randzoner, som Fødevareministeren har fremsat. Det ligger langt fra VK-regeringens forslag og vil være til stor skade for arbejdspladser og vækst i Danmark. Venstre har derfor stillet forslag om at udskyde randzoneloven til der er større klarhed over fakta om  vandmiljø og virkemidler”. 

Miljøkonsulent hos Heden & Fjorden, cand. Agro. Helle Borum fortæller kort om konsekvenserne for lavtliggende områder i Ikast-Brande kommune, som en ændring i vedligeholdelsen af vandløbene vil medføre. Hun fortæller desuden om, hvor langt NaturErhvervstyrelsen er nået med udviklingen af modellen, der skal bruges ved beregning af økonomisk kompensation til landmænd, hvis marker bliver
umulige at dyrke i forbindelse med oversvømmelser.  


Ordet er dit