Tip os
Alene i 2011 opnåede 5 erhvervsprojekter i Ikast-Brande Kommune støtte, oplyser LAG-formand Bent Hulegård Jensen

Kodeordet er nytænkning

STØTTE | Gennem sin foreløbige levetid har Landdistriktgruppen (LAG) i Ikast-Brande Kommune støttet 10-11 erhvervsprojekter.
15. maj 2012, 11.02

LAG-MIDLER | - Vi havde ikke så mange ansøgere i starten, men med fem projekter alene i 2011 har interessen været stigende, oplyser LAG-formand Bent Hulegård Jensen.

Målet med LAG-støtten, som finansieres af EU-midler, er at skabe arbejdspladser og dermed styrke beskæftigelsen i landområderne, og støtten kan gives til mange ting. Som eksempler nævner Bent Hulegård Jensen lokaleindretning, produktionsanlæg og markedsføring, men samtidig skal man fra bestyrelsens side være meget opmærksom på, at man ikke forfordeler nogle frem for andre, og støtten dermed kommer til at virke konkurrenceforvridende.

Prioriteres højt

Erhvervsstruktur og beskæftigelse er et af de seks indsatsområder, der er indskrevet i LAG\'s overordnede strategi, så ansøgningerne prioriteres højt, og man har været ude med opfordringer om at ansøge, forklarer formanden. Den maksimale medfinansiering er 50 procent, så man skal selv kunne rejse halvdelen af investeringssummen. Til gengæld er det ikke et krav, at man er nystartet, etablerede virksomheder kan også opnå støtte, bare de er beliggende i et landdistrikt. Uanset om støtten søges af nyetablerede mikrovirksomheder ("rugekasser") eller etablerede af slagsen, ser man fra LAG-bestyrelsen meget på, at forretningsplanen indeholder elementer af nytænkning. Endvidere skal eksisterende virksomheder præsentere deres regnskaber, mens nye skal fremlægge budgetter og en forretningsplan med en rimelig sandsynlighed for at opnå succes.

Styr på formalia

- Det er vores opgave at sørge for, at så mange som overhovedet muligt får gavn af støtten, og at pengene bruges på fornuftig og legal vis, betoner Bent Hulegård Jensen, der gerne medgiver, at ansøgningsprocessen kan være administrativt tung. Derfor opfordrer han interesserede til at kontakte kommunens LAG-koordinator Henrik Louring, der har styr på formalia og kan hjælpe med at guide i den rigtige retning.

LAG-bestyrelsen har formelt set ikke det sidste ord at skulle have sagt i en sag, den endelige godkendelse ligger hos ministeriet, men man har endnu ikke oplevet at blive underkendt.

- Hvis vi er tvivl, kontakter vi ministeriet på forhånd og hjælper med at få formuleret ansøgningen korrekt, forklarer Bent Hulegård Jensen, der sammen med resten af bestyrelsen også er med til at følge de forskellige projekter til dørs.

Læs på side 11-15


Ordet er dit