Tip os

Kommuner skal rykke på ryggen

Gigtforeningen har nøje fulgt regionernes og kommunernes arbejde med udarbejdelse af forløbsprogrammer på gigtområdet. Vi har i årevis kæmpet for sammenhængende patientforløb, der bygger på den nyeste viden til gavn for patienterne.
25. maj 2012, 10.52

Nu foreligger der fra alle regioner oplæg til forløbsprogrammer for mennesker med svære rygproblemer. De beskriver præcist, hvordan den enkelte skal undersøges, behandles og trænes. Der er tænkt over, hvordan regionerne skal koordinere indsatsen med kommunernes arbejde med træning, jobfastholdes eller sociale indsatser. Vi er faktisk imponeret over det løft, gennemførelsen vil kunne give for rygområdet.

For kommunerne er der tale om en kæmpe opgave. Men en bedre sammenhængende forebyggelse og rehabilitering for de mange danskere med rygproblemer er i kommunernes egen interesse. Det er en positiv investering i sundere borgere. Og det er en helt nødvendig forudsætning for, at kommunerne kan styrke kampen mod, at urimeligt mange danskere imod deres vilje ender på langvarige sygedagpenge eller i værste fald på førtidspension.

Hvert år koster rygsmerter og rygsygdom samfundet næsten 17 mia. kroner – de 9 mia. går til førtidspension. Det er fantastisk mange penge. Heldigvis ved vi fra vores mange besøg rundt om i kommunerne, at der mange steder er velvilje og forståelse for, at disse udgifter kan blive mindre, når der gennemføres sammenhængende patientforløb.
Der er dog også mange kommuner, der endnu ikke har kræfter til at løfte opgaven med bedre rehabilitering på rygområdet. Vi opfordrer dem kraftigt til at komme i gang. Vi vil presse på og hjælpe til alt det, vi kan.
For selv om riget fattes penge, så er forebyggelse på rygområdet en vigtig investering, som vi på det kraftigste vil opfordre samfundet til at sætte i gang. Den betaler sig ganske hurtigt tilbage – til gavn for det enkelte menneske og for samfundet.


Ordet er dit