Tip os
Mick Hansen (t.v.) og Kim Schiermer foran en af virksomhedens mange lastbiler, der kun holdt stille, fordi den var ved at blive losset

Krisen får baghjul

Mick Hansen Handel & Transport i Nr. Snede opnåede sidste år en fordobling af omsætningen
02. marts 2012, 07.11

brancher er så konjunkturfølsomme som transportbranchen, men i en tid hvor mange virksomheder oplever stilstand eller tilbagegang, har Mick Hansen Handel & Transport i Nr. Snede knækket koden og givet krisen baghjul. Dette er bl.a. sket med etableringen af Miki Logistic, som netop har fejret sin første fødselsdag, i et ligeværdigt partnerskab mellem Mick Hansen og Kim Schiermer, der kommer fra KP Logistik med 15 års erfaring som afdelingschef. Senere pååret kan Mick Hansen fejre sølvbryllup med sin virksomhed, så det er et par erfarne herrer med et stort netværk indenfor branchen, der nu kan tilbyde den voksende kundegruppe en samlet logistikløsning på Malervej i Nr. Snede.

Vokseværk

Det er ikke kun omsætningen, der er vokset i løbet af 2011. Således har Miki Logistic siden nytår rådet over de 9.000 kvadratmeter, der tidligere rummede Nettos terminal, og et halvt år tidligere overtog Mick Hansen de bygninger på Fællesvej, der tidligere husede KP Logistik. Ca. samtidig etablerede man sig med lager i Høng på Sjælland, så alt i alt har man på et halvt år femdoblet arealet. Netto-bygningerne er i øvrigt videreudlejet til DSV, der tidligere havde terminal i byen under det daværende navn, DFDS Transport. Virksomhedens 21 køletrailere distribuerer ferskvarer til det meste af Danmark, og så fandt man i 2010 en niche med at betjene det sydlige Italien, Sicilien m.v. med egne biler.

Filosofien er egentlig ganske simpel: Chaufførerne skal køre lastbil, læsning og losning tager de 3-4 lagerfolk på natholdet sig af, så traileren står klar til afgang. Ugen starter søndag eftermiddag og slutter lørdag middag, men som Kim Schiermer udtrykker det, er man "på" 24 timer i døgnet i speditionsbranchen. Dygtige medarbejdere og et højt service- og informationsniveau har bragt virksomheden frem til dens nuværende position, så det er værdier, der bliver værnet om. Godt en halv snes ansatte i administrationen, 65 chauffører og et par mekanikere er med til at få hjulene til at køre rundt, og netop nu har man 11 nye lastbiler samt 10 mindre biler i ordre - der er med andre ord lagt op til yderligere vækst.

Hurtige beslutninger

At der ikke er så langt fra tanke til handling, understreger forløbet omkring Miki Logistic meget godt.

- Lørdag besluttede vi os, mandag underskrev vi den første kontrakt, og en uge senere var vi i drift, forklarer Mick Hansen, der allerede havde et tæt samarbejde med Kim Schiermer i KP-tiden.

- Vi tænker nogenlunde ens, uddyber han, så da KP Logistik flyttede fra byen, var jorden allerede gødet for et tættere samarbejde. Placeringen i Nr. Snede er til dels historisk betinget, men samtidig perfekt, da der er stort set lige langt til Skagen, Nyborg og grænsen. Begge er godt tilfredse med infrastrukturen, selvom en motorvej til afløsning for A13 "nok ikke ville være nogen skade til", som de siger. Ingen af dem tror dog på, at en Hærvejsmotorvej vil medføre ekstrem vækst, men ikke desto mindre er de stadig på udkik efter lagerkapacitet i området. Hjulene skal holdes i gang.


Ordet er dit