Tip os
  • 1/: Niat Germay Mahari i køkkenet hos DK Company
  • 1/: Klaus Hansen, produktionschef hos Niebuhr Gears i Ikast, som blandt andet har fastansat en syrisk flygtning efter et jobprøvningsforløb
  • 1/: Niels-Henrik Hagelskjær (til højre) og Diyar Ramadan Saifalddin i lageret på DK Company
  • 1/: Mohsen Mohanmadi og Charlotte Larsen arbejder sammen hos Elite Miljø
  • 1/: Tove Kjeldsen, supply chain director hos Kelsen Group i Nørre Snede, hvor jobprøvningsforløb i samarbejde med kommunen er blevet skræddersyet

Lokale virksomheder tager ansvar

Blandt en stor gruppe af lokale virksomheder gør Kelsen Group i Nr. Snede og Niebuhr Gears i Ikast en stor indsats for at give flygtninge og andre udfordrede en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet
15. marts 2017, 23.03

IKAST-BRANDE Flere virksomheder - både offentlige og private - har succes med at hjælpe flygtninge i job. To af de lokale arbejdspladser, der arbejder med målrettede indslusningsprojekter i samarbejde med Ikast-Brande Kommune, er tandhjulskoncernen Niebuhr Gears i Ikast og kagekoncernen Kelsen Group i Nørre Snede.

Hos Niebuhr Gears har virksomheden den holdning, at den er forpligtet til at hjælpe mennesker, der har udfordringer i forhold til at få et job. Derfor hjælper Niebuhr Gears ikke blot flygtninge, men også andre mennesker med forskellige udfordringer til at få en ny chance for at komme ind på arbejdsmarkedet.

- Vi hjælper dem i gang, som gerne selv vil. De skal have en ægte interesse i at få et arbejde, og de skal selv gøre en stor indsats. Vi har gennem en årrække kørt praktik- og jobtræningsforløb, og hver gang, vi sætter sådan en proces i gang, er det med henblik på at kunne tilbyde et reelt job, når indslusningsforløbet er slut, forklarer produktionschef Klaus Hansen, der giver et eksempel på en vellykket proces:


Fra praktik til fast job

- Sidste forår tog vi en flygtning ind fra Syrien i et jobprøvningsforløb, og han har nu været fastansat som operatør på aftenholdet siden efteråret. Han var fantastisk engageret og tog sprogskole i dagtimerne i den periode, hvor han var i praktik hos os i aftentimerne. Fra jeg mødte ham første gang, hvor han næsten ikke talte et ord dansk, og til jeg uden problemer kunne tale i telefon med ham, gik der kun en måned, siger Klaus Hansen og er synligt stolt på sin medarbejders vegne.

- Som lokal virksomhed i Ikast-Brande Kommune har Niebuhr Gears en pligt til at hjælpe med at indsluse mennesker med udfordringer på arbejdsmarkedet - selvfølgelig i det omfang, det er praktisk muligt for os. Men det er klart, at der skal være balance i tingene. De udfordrede skal virkelig ville det selv, de skal møde til tiden og så videre. Vi hjælper dem gerne i gang, men vi har selvfølgelig også et hensyn at tage til den øvrige medarbejderstab, som er med til at trække læsset, hvis der kolleger, der ikke er engagerede eller stabile, lyder det fra Klaus Hansen.


Aktiv og struktureret indsat

I Nr. Snede har Tove Kjeldsen, Supply Chain Director, hos Kelsen Group, gennem to år arbejdet med at få flygtninge og indvandrere integreret på arbejdspladsen, der er kendt for sine gyldne småkager.

- Vi har arbejdet aktivt på området i to omgange. Sidste år havde vi ti flygtninge og indvandrere, som var på sprogkursus og sideløbende i praktik i produktionen. Herefter tilbød vi halvdelen af dem job med løntilskud i nogle måneder, hvorefter de blev tilbudt sæsonjob på lige vilkår med de øvrige sæsonarbejdere på fabrikken, fortæller Tove Kjeldsen.

En af de helt store udfordringer ved at hente medarbejdere med anden etnisk baggrund ind i virksomheden er sprogbarrierer.


Hvad er en sugekop og en stopknap

- Vi må erkende, at det første hold, vi tog ind, indledningsvist var på for lavt dansk sprogniveau. Sproget var simpelthen for svært at bygge videre på, og dermed krævede det for meget af de andre ansatte. Derfor evaluerede vi med Ikast-Brande Kommune og fandt en række punkter, som vi gør anderledes denne gang. Vi har et nyt hold på 12 flygtninge og indvandrere, der netop er startet. Og disse medarbejdere er på et lidt højere niveau sprogmæssigt indledningsvist. Herefter forsøger vi at lære dem det danske sprog på en langt mere konkret måde. Vi har erfaret, at der er stort behov for at knytte sproget til de faktiske opgaver, de nye medarbejdere vil møde. Derfor foregår to af ugens dage med sprogundervisning nu delvist ude ved maskinerne. Så lærer de, hvad ting som sugekop, stopknap, dåsepakker, stabler, rørekar og præger hedder på dansk. Det er vigtige ord for de nye medarbejdere, men selvfølgelig ikke begreber, som oplagt indgår i en normal sprogundervisning. Vi håber, at der på den måde opstår færre sprogbarrierer i det nye forløb, for vi er glade for at have flere kulturer repræsenteret på arbejdspladsen, siger Tove Kjeldsen.

Som noget nyt har Kelsen Group endvidere tilknyttet seks mentorer til de 12 nye medarbejdere i projektet. Mentorerne skal forsøge at hjælpe de nye medarbejdere, der kommer fra Syrien, Eritrea og Somalien, ind i fællesskabet på arbejdspladsen.


Ordet er dit