Tip os

Medlemsboom i Ældre Sagen

Også niveauet i aktiviteterne er steget mærkbart
05. marts 2016, 18.13

Ældre Sagen har i det forløbne år fået mange nye medlemmer.

Medlemstilgangen har på landsplan været 7,2 procent, men i Ikast 8,3 procent, så der er 3092 medlemmer. Aktivitetsniveauet er også steget meget. Det kan skyldes, at der er annonceret massivt i årets løb, samt at annonceringen er sket samlet, så det er lidt lettere at få øje på.

Det fremgik af lokalkomitéens generalforsamling, der blev overværet af 100 medlemmer.

De fleste aktiviteter foregår i dagtimerne, da der er mange, der ikke bryder sig om at færdes ude om aftenen.

Der er startet en del nye aktiviteter, blandt andet madlavning for enlige mænd, engelsk for begyndere og canasta. Canasta er blevet så populært, at der nu er venteliste.

Litteraturgruppen, der startede sidste år, også en stor succes. Der er nu er to grupper.

Igen i 2015 har der været mange med på Ældre Sagens rejser, både de korte og de lange.

Sidste år var det nødvendigt at stoppe med at skrive ældre, der ønsker en besøgsven, på venteliste, fordi det var et problem at skaffe besøgsvenner. Det har heldigvis forandret sig, så der nu er flere besøgsvenner end der er brug for.

Det store fællesarrangement i Bording til bekæmpelse af ensomhed var en stor succes. Der var langt flere tilmeldinger, end der var plads til. Arrangementet har givet god kontakt til andre foreninger, så der nu er basis for at lave arrangementer sammen med andre. Der er allerede et tilsvarende arrangement i støbeskeen til i år.


Nål og nyvalg

De mange aktiviteter har så bevirket, at regnskabet viste et lille underskud. Medvirkende hertil er naturligvis også, at Ældre Sagen belønner de frivillige med en heldagsudflugt, som sidste år gik til Fur og i 2016 går til Moesgaard ved Århus.

Der blev ved generalforsamlingenuddelt en 10-års nål ledsaget af en buket blomster til Gerda Bornebusch, der i årene har været en trofast frivillig i Caféen i Rolighedsparken. Her har hun altid kaffen klar når gæsterne kommer.

Der var nyvalg til bestyrelsen idet Else Marie Grann ikke ønske genvalg. Lene Thorslev Petersen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen holdt Jette Siefert et foredrag om sit politiske virke i Ikast kommune. Foredraget var krydret med små anekdoter både fra det politiske liv samt om sin far.


Ordet er dit