Tip os
Mogens B. Helmer

Mere for pengene - svar til Kissmeyer

LÆSERBREV Svar på borgmester Carsten Kissmeyers læserbrev fra den 11. juli 2012.Carsten Kissmeyer afviser i sit læserbrev i Ikast Avis den 11. juli 2012, at der skulle ligge nævneværdige besparelsesmuligheder i Ikast-Brande Kommunes administrationsomkostninger.
19. juli 2012, 13.21

Undertegnede fremførte i et læserbrev i samme avis den 4. juli 2012, at der var et besparelsespotentiale inden for administrationsomkostningerne i Ikast-Brande Kommune i størrelsesordenen 34- 55 millioner, sammenlignet med Herning, Silkeborg og Viborg Kommuner. Baggrunden herfor er kommunestatistik offentliggjort og udarbejdet af økonomi- og indenrigsministeriet. Disse statistikker viser at Ikast-Brande Kommune anvender mellem 844 og 1.368 kroner mere til administrationsomkostninger pr. indbygger end nabokommunerne. Med mere end 40.000 indbyggere i kommunen når vi frem til de store tal på 34- 55 millioner kroner.

Statistikker

Carsten Kissmeyer bruger overordnet i sin dokumentation en statistik udarbejdet af "KREVI" (Det Kommunale ogRegionale Evalueringsinstitut).

Denne statistik er alene en opgørelse over antallet af offentligt ansatte i kommunen, samt omkostninger forbundet med disse.

Denne statistik tager overhovedet ikke højde for så væsentlige punkter som administrative udgifter udover løn, som eksempelvis udgifter til kontorhold, administrationsbygninger, køb af eksterne konsulentydelser mv. KREVA-statistikken tager ligeledes heller ikke højde for, at nogle kommuner udfører opgaver for hinanden, hvortil der knytter sig administrative udgifter (og indtægter).

Det forekommer derfor som at sammenligne "æbler med bananer", og den fremførte statistik siger intet om besparelsesmulighederne. At hævde på denne baggrund, at Ikast-Brande Kommune faktisk er den billigst administrerede af de 4 nævnte kommuner, forekommer at være et godt stykke "ude i skoven".

Erkender dog

Carsten Kissmeyer erkender dog, at vi i forbindelse med jobformidling/aktivering bruger mellem 267og 364 kroner mere pr. indbygger end de øvrige kommuner, svarende til mellem 10og14 millioner pr. år.

Endvidere fremgår det af Carsten Kissmeyers indlæg, at vi bruger mellem 345og 801 kroner mere end de øvrige kommuner pr. indbygger til sekretariat og forvaltninger, svarende til mellem 14og 32 millioner pr. år.

For så vidt angår de 10-14 millioner i meromkostninger til jobformidling/aktivering, begrundes det med, at det er medvirkende til en betydelig mere effektiv indsats end i nabokommunerne. Når man kigger i de officielle statistikker over beskæftigelsesudviklingen i de 4 kommuner de seneste 3 år, er der intet der indikerer den omtalte effekt. Ikast-Brande Kommune er faktisk den af de 4 kommuner med den største arbejdsløshedsprocent.

For så vidt angår de 14-32 millioner i "merforbrug" til sekretariat og forvaltninger, så vil det være nærliggende at komme i gang med en gennemgribende gennemgang af dette område.

Liberal Alliance har som en af sine mærkesager "mere for pengene", hvilket betyder at borgerne skal have mere for deres skattepenge. Vi vil derfor foreslå, at byrådet i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger for 2013, vil ofre fornøden omhu på administrationsomkostningerne over en bred kam. En målsætning om at komme på niveau med vore nabokommuner bør være et minimumskrav.

Man vil altid kunne regne med, at Liberal Alliance Ikast-Brande vil arbejde for dette - også efter næste års kommunalvalg.


Ordet er dit