Tip os
  • 1/: Kurt Tolstrup
    Foto: Henrik Ole Jensen
  • 1/: Ikast Kirke foto privat

Mere musik og eftermiddagscafe for skolebørn

Det nye menighedsråd ved Ikast Kirke er trukket i arbejdstøjetMenighedsråd har visioner:
15. marts 2017, 22.01

IKAST Menighedsrådet ved Ikast kirke er knapt tiltrådt før end medlemmerne trækker i arbejdstøjet

Allerede i januar var der indkaldt til visionsdag, hvor med udgangspunkt i fastsatte rammer skulle findes nyt indhold og tænkes nye tanker og visioner for den kommende menighedsrådsperiode.

Alle ideer blev noteret ned, hvorefter mødedeltagerne prioriterede fire indsatsområder, som de vil rette fokus mod i den kommende tid

Der var et ønske om at prioritere de unge. Der kom forslag om en cafe for unge på vej hjem fra skole, og et tættere samspil med foreninger og klubber.

Der er også ideer om et tæt samspil med uddannelsessteder og på sigt måske en ungdomspræst, der kunne være en teologistuderende i praktik

Musik var også et bredt ønske, der kan samle forskellige aldersgrupper.

- Der kan arbejdes med musikken i gudstjenesten, mere meditativ musik omkring kirkebønnen, mere synligt kor til gudstjenester, hvor koret "optræder" mere i selve kirkerummet i dele af gudstjenesten. Der kan eventuelt etableres lejlighedskor, folkekor eller organistens sangtime. Og i samarbejde med naboesognene en stor koncert en gang imellem, fortæller menighedsrådsformand Kurt Tolstrup.

Ikast Kirke har også en vision om at fremme fællesskaberne

- Vi vil fortsætte med at finde frivillige til Harrild Hede projektet, som tidligere er omtalt omkring det diakonale samarbejde med Ikast-Brande kommune. Det handler om at være synlige men også imødekommende, siger Kurt Tolstrup

Menighedsrådet vil gerne have, at Kirken får større synlighed i mediebilledet, der modsvarer den centrale placering i byen og blandt medborgere.

- Vi skal tydeliggøre kirkens indhold og fastholde ideen med en kirke med lav dørtærskel med niveau fri adgang for alle og en kirke med højt til loftet. Der nok at tage fat, konkluderer Kurt Tolstrup.


Ordet er dit