Tip os

Mosegården er gået konkurs

Tirsdag blev maskinstationen Mosegården i Gludsted erklæret konkurs i skifteretten i Herning
10. september 2017, 16.16

KONKURS Maskinstationens årsregnskab for 2016 udviste et underskud på 4,3 millioner kroner og en negativ egenkapital på 3,4 millioner kroner.

I årsregnskabet tager Mosegårdens revisor, Roesgaard & Partners, forbehold for selskabets mulighed for at fortsætte driften og påpeger desuden, at maskinstationen - efter revisors opfattelse i strid med selskabsloven - har ydet kredit udover normal kredittid til virksomheder ejet af Mosegårdens ultimative ejer, Danny Bonn Pedersen.

Danny Bonn Pedersen overtog selv direktørposten igen i august sidste år, hvor han afløste Jørgen Lundø Hansen, der var blevet ansat som direktør 1. januar.

I årsregnskabet for 2016 kan man endvidere læse, at Mosegården i efteråret 2016 indledte en turnaround, hvor alle de driftsområder, der ikke var rentable, blev nedlagt. Samtidig påbegyndte maskinstationen et frasalg af driftsmidler, hvilket var budgetteret til at bidrage positivt til regnskabet med 5,7 millioner.

Forventningen til 2017 var derfor et overskud i størrelsesordenen 5,5 millioner kroner, og i årsregnskabet oplyses det, at man pr. 30. april i år var 874.000 kroner foran budgettet.

Brande Bladet erfarer, at de fleste af Mosegårdens ca. 20 ansatte er blevet fritstillet, mens en mindre del er blevet bedt om at blive tilbage for at hjælpe med at realisere aktiverne.

Som kurator for konkursboet er udpeget advokat Henrik Steen Jensen fra advokatfirmaet Holst i Århus.


Ordet er dit