Tip os

Nedskrivninger kostede BTX dyrt

BTX Group A/S opnåede i regnskabsåret 2011 et overskud før ekstraordinære omkostninger og finansielle poster (EBITA) på 112 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år.
04. juni 2012, 15.06

Aktiviteten i 2011 var påvirket af den generelle, økonomiske udvikling i Europa. Årets omsætning blev på 2,0 mia. kr. mod 1,9 mia. kr. i 2010 svarende til en fremgang på 3%. Nøgletallene var påvirket af akkvisitioner, som bidrog med 236 mio. kr. i omsætning og 10 mio. kr. i EBITA. Tilbagegangen før akkvisitioner vurderes at være på niveau med den generelle afmatning på markederne. Koncernens effektivitetsprogrammer havde en markant positiv effekt på indtjeningen og kompenserede for den faldende omsætning.

Den globale markedssituation forventes fortsat at lægge en dæmper på aktivitetsniveauet i 2012, som vil være præget af usikkerhed og udfordrende markedsvilkår. Med udsigten til fortsat vigende markeder har koncernen valgt at nedskrive goodwill med 381 mio. kr., hvorfor resultatet før skat blev -349 mio. kr.

- 2011 regnskabet blev i væsentlig grad påvirket af nedskrivning af goodwill. Markederne har ændret sig siden goodwill blev etableret og med udsigten til fortsat ustabile markeder, har vi nu valgt at nedskrive goodwill, udtaler administrerende direktør Jesper Roe, der afløste sin forgænger Søren Bach på posten for ½ år siden.

- Den underliggende drift er sund og stabil og leverede et normaliseret driftsoverskud på 112 mio. kr. og et tilfredsstillende cash-flow. Givet udviklingen på vores afsætningsmarkeder har vi vurderet vores goodwill og nedskrevet den. Det ser selvfølgelig ikke godt ud i regnskabet, men vi glæder os over en fornuftig driftsindtjening i 2011, fortsætter han.

BTX Group solgte i april måned en stor del af koncernens datterselskaber til DK Company i Ikast.


Ordet er dit