Tip os

Nej til venneaftale med Billund

20. maj 2017, 14.58

aftale Det bliver ganske enkelt for bøvlet.

Det er den umiddelbare forklaring på, at Ikast-Brande kommune har sagt nej til en venneanmodning fra Billund Kommune.

Det drejer sig om såkaldte flexture, som kan benyttes af borgere i tyndt befolkede områder. Her er der fra Billund Kommune ønske om et samarbejde med Ikast-Brande, så borgerne kan krydse kommunegrænsen på disse flexture.

Det kræver en såkaldt venneaftale, men det er ret problematisk, idet taksterne i Ikast-Brande og Billund ikke er harmoniserede.

Samtidig er det ikke blot kommunegrænsen, men også regionsgrænsen, der skal krydses, hvilket gør en eventuel aftale endnu mere kompliceret.

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen, og man er indstillet på at indgå en aftale om flexture, hvis kilometerprisen bliver den samme.

Den lyder i Ikast-Brande Kommune på syv kroner, mens borgerne i Billund Kommune slipper med en flad femmer pr. kilometer.

Denne kilometerpris ønsker man fra Ikast-Brandes Kommune hævet til syv kroner kilometeren, hvis en venneaftale skal indgås.


Ordet er dit