Tip os
Direktør for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Kenneth Mikkelsen (t.v.), og formand Tommy Jespersen (t.h.) tildelte JBS-ledelsen i form af Claus Bjerg Sørensen og Michael Alstrup årets initiativpris.
Foto: Michael Damsgaard

Optimismen blomstrer i erhvervslivet

Erhvervsrådet har aldrig haft flere medlemmer, og medlemmerne har aldrig været mere optimistiske omkring fremtiden
09. maj 2017, 11.30

Generalforsamling Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande holdt forleden sin generalforsamling med 200 lokale erhvervsfolk som medvirkende.

Formand Tommy Jespersen, der netop er fratrådt som administrerende direktør for KK Wind Solutions i Ikast, indledte sin beretning med det brede perspektiv ved at kigge på det landspolitiske billede med og på de forskellige trusler rundt om i verden.

Han vendte dog hurtigt blikket mod det lokale i form af Erhvervsrådets årlige konjunkturanalyse.


Positiv analyse

Den tegner et billede af den aktuelle situation og fremtiden for erhvervslivet i de to kommuner, og den tegner i år et lyst billede.

I erhvervsmagasinet Vækstjyland, som fulgte med avisen tirsdag, fremgik det, at mere end en tredjedel af virksomhederne det seneste halve år har haft bedre omsætning og en højere indtjening end forventet.

I går kunne formanden tilføje, at antallet af konkurser fra 2013 til 2016 er faldet med 75 procent i Herning Kommune og med 79 procent i Ikast-Brande kommune.

Samtidig blev der i 2016 sat gang i 68 procent mere erhvervsbyggeri i Herning Kommune og 21 procent mere i Ikast-Brande Kommune end i 2015.

Kigger man seks måneder frem, forventer lidt mere end 60 procent at øge omsætningen og halvdelen at øge indtjeningen.

- Alt i alt er det den mest positive konjunkturanalyse, vi har set i de otte år, vi har gennemført analysen, hvilket lover positivt for den kommende periode, sagde Tommy Jespersen.


Flere end 700 medlemmer

Formanden kunne også fortælle, at antallet af medlemmer af Erhvervsrådet fortsætter med at stige. 70 medlemmer meldte sig ud, mens 83 nye kom til i 2016, og da fremgangen er fortsat ind i 2017, er der nu for første gang 700 medlemmer af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

- Det er indtægterne fra medlemmerne, der finansierer vores erhvervspolitiske arbejde, og det er antallet, der signalerer erhvervslivets opbakning til arbejdet. Kort sagt jo flere vi medlemmer vi har i ryggen, jo mere vægter vores ord både kommunalt, regionalt og nationalt, sagde Tommy Jespersen.

Efter formandens beretning fortalte direktør Kenneth Mikkelsen om den indsats Erhvervsrådet har lavet i løbet af året.

Et af de vigtigste områder er at sætte lokale virksomheder i forbindelse med den rette viden og de rette eksperter og få skabt forbindelse mellem eksperten og den lokale virksomhed.

Det sker efter en tæt dialog med iværksættere og etablerede virksomheder, hvor parterne i fællesskab finder ud af, hvor indsatsen skal sættes ind for at virksomheden kan udvikle sig.

- I 2016 skabte vi den type forbindelser for 47 lokale iværksættere og 157 lokale virksomheder, sagde Kenneth Mikkelsen.

Derudover har Erhvervsrådet givet vejledning til 499 forskellige iværksættere eller virksomheder. De fordeler sig med 180, som overvejede at starte egen virksomhed, 51 iværksættere, som netop havde etableret eget firma, og 268 etablerede virksomheder.


Nye initiativer

Kenneth Mikkelsen kunne også fortælle, at Erhvervsrådet ikke ligger på den lade side. Erhvervsrådet vil gerne øge sit fokus på iværksætteriet, og derfor bliver der sat to nye initiativer rettet specielt mod iværksættere i søen i løbet af 2017.

Det første kaldes StartersHub, hvor der vil være fællesmøder med fokus på vejledning og inspiration til iværksætter i den tidlige fase, samt individuel gratis og uvildig vejledning til iværksætteren, som er kommet lidt længere med sin iværksætterdrøm.

Desuden bliver der mulighed for at få tilknyttet et såkaldt »power team«, hvor folk fra det lokale erhvervsliv hjælper nystartede.

For de mere etablerede virksomheder laver Erhvervsrådet en række nye netværk.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og der var udskiftning på flere pladser. Det skyldes, at andennæstformand Rasmus Niebuhr, Kenn Risbjerg Christensen og Hans Kærgaard ikke genopstillede.

I deres sted blev Henriette Slebager, Erhvervsakademi MidtVest, Marianne Sørensen, AV Form, og Karl Christensen, Alpi, valgt ind.


Ordet er dit