Tip os
Hans Peder Nielsen fortsætter som formand for Ældre Sagen i Ikast.
Foto: Jakob Houg Jakobsen

Over 3000 i Ældre Sagen

Lokalafdeling kom ud af 2016 med et lille underskud
18. marts 2017, 20.05

Årsmøde Ældre Sagens lokalafdeling i Ikast har holdt årsmøde med 120 deltagere.

Formanden, Hans Peder Nielsen, oplyste, at afdelingen er vokset med 6,8 procent således, at der ved udgangen af 2016 var 3.303 medlemmer i lokalafdelingens område. På landsplan var stigningen på 3,6 procent og der var i alt ca. 780.000 medlemmer af Ældre Sagen.

I Ikast-Brande Kommune er der også lokalafdelinger i Brande og Nørre Snede, således at medlemstallet i alt i kommunen er 5954.

I Ikast lokalafdeling var der ved udgangen af 2016 75 frivillige, som medvirker ved gennemførelsen af de mange aktiviteter der er i afdelingen. På landsplan er der ca. 18.000 frivillige tilknyttet Ældre Sagen.

Afdelingens regnskab for udviser et underskud på 27.833 kroner.

Formanden oplyste, at en væsentlig årsag til underskuddet er den øgede aktivitet der er i afdelingen, idet der i 2016 er startet flere nye aktiviteter. Det kan dog konstateres, at afdelingen fortsat har en sund økonomi, således at det forhøjede aktivitetsniveau kan fastholdes.

Ved årsmødet var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Carsten Lauridsen, Tove Kattrup, Lis Sørensen og Leo Nielsen. De to sidstnævnte ønskede ikke genvalg. I stedet blev foreslået Sonja Frier og Per Villumsen, som begge blev valgt, ligesom Carsten Lauridsen og Tove Kattrup blev valgt. Som suppleanter blev valgt Anne Grethe Jacobsen og Lis M. Nielsen.

Aftenen blev afsluttet med, at tidligere næstformand i Danmarks Idrætsforbund, Preben Staun, fortalte om sine oplevelser i forbindelse med hans deltagelse i de seneste olympiske lege, herunder kongehusets forhold til OL.

Efter årsmødet har bestyrelsen konstitueret sig med Hans Peder Nielsen som formand, Carsten Lauridsen som næstformand og sekretær og Sonja Frier som kasserer.


Ordet er dit