Tip os
Ikast Rådhus (Ikast-Brande Rådhus) Ikast 2007 Nils Lund bygning

Overskud på knapt 60 millioner i kommunen

Et par af Ikast-Brandes nabokommuner, Vejle og Herning, har indenfor de seneste uger præsenteret regnskaber for 2016, som udviste trecifrede millionoverskud, og trods jævnlige dommedags-basuner ser økonomien i Ikast-Brande også ganske sund ud
19. april 2017, 11.31

IKAST-BRANDE På dagens møde skal økonomi- og planudvalget godkende årsregnskabet for 2016, og det udviser et overskud på 59,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 23,5 mio., altså en resultatforbedring på 83 mio. Samtidig er kommunens kassebeholdning vokset med 8 mio. mod et budgetteret kassetræk på 20 mio.

Med knap 2,5 mia. kr. ligger skatteindtægterne tæt på det forventede, til gengæld ligger udgifterne et stykke under budgettet. Samtidig er der brugt knap 8 mio. færre anlægskroner end budgetteret.

En udskydelse af indkøb af nyt it-udstyr, samt at der ikke har været behov for at trække på puljer til nedsparing og uforudsete udgifter har medført besparelser på økonomi- og planudvalgets område på 46,6 mio., og på sundheds- og omsorgsudvalgets område har udgifterne været ca. 10 mio. lavere end forudsat.

Teknik- og miljøområdet ligger 15 mio. kr. under budget som følge af lavere udgifter til vejvedligeholdelse, ekstraordinære indtægter vedrørende tilbagebetaling af tidligere års for store vejafvandingsbidrag samt opsparing til større vedligeholdelsesopgaver på bygninger, veje og broer, og endelig lander arbejdsmarkedsudvalgets udgifter knap 6 mio. under budget.

Det skyldes først og fremmest, at der er kommet færre flygtninge til Ikast-Brande end forventet men medfører omvendt, at en del af de allerede udbetalte statslige tilskud skal tilbagebetales i 2017.


Ordet er dit