Tip os
Astrid Juhl, Agnes Jensen og AnneSofie Hildebrand, - alle er fra SFO2= klubben


PALS på Østre - set fra pædagogens synspunkt

20. april 2010, 09.16

"Kan vi ikke snart komme i gang" Ordene kom fra en "gammel" garvet og engageret pædagog i september 2008. Det var ikke mangel på lyst til at komme i gang med at implementere PALS i SFO\'en, det skortede på. Men grundlaget til at videreformidle PALS til børnene skulle vi, pædagogerne, og alt det øvrige personale, lige have ind under huden.

Vi kunne ret hurtig konstatere at værdierne i PALS - (positiv involvering, gode beskeder, ros og belønning samt anerkendelse af den positive adfærd frem for den negative), lignede det vi i dagligdagen allerede havde fokus på. Blot var forskellen nu, at det blev sat noget mere i struktur samt sat flere ord på i samarbejdet med lærerne påØstre Skole. F.eks. har vi idag fælles regelmatrisse, som er synliggjort gennem plakater, der hvor børnene færdes, bl.a. i klasselokalerne, sfo-stuerne og lign. Reglerne på plakaten er inddelt i 3 værdier, - RESPEKT, ANSVAR OG OMSORG, som Østre har valgt at sætte i centrum.

PALS har været med til en synliggørelse af det vi gjorde i forvejen, derfor har vi ikke haft de store vanskeligheder ved at implementere PALS i SFO\'ens dagligdag.

Dette har dog været med til at styrke vores fællessprog lærerne og pædagogerne imellem, og gjort børnenes hverdag mere overskueligt, da de nu kun skal forholde sig til de samme regler i både skole og SFO\'en

Ja, nu er vi kommet godt i gang med at synliggøre vores forventninger til hinanden, både børn og voksne. Efter at have været i gang siden uge 43, 2009, er PALS så småt ved at finde et naturligt leje, hvor palskort dagligt, - og op til flere gange, bliver delt ud samt indsamlet igen.

Kan vi som pædagoger mærke en forskel i hverdagen?

Vi kan mærke, at lydniveauet ikke er så højt længere inde på stuerne. Der er flere positive oplevelser af, at børnene bruger inde-stemmer, når de er mange samlet inde på stuen. Hvorved der så er større mulighed for fordybelse for det enkelte barn, uden at blive forstyrret af råbende børn. "Brug indestemme" er én af reglerne, som findes på plakaten under "RESPEKT".

Nogle af børnene er også blevet bedre til at sætte ord på deres oplevelser i forhold til deres kammerater. F.eks. har vi en regel på den fælles plakat, der hedder - "inddrag andre i fællesskabet". Her kan man opleve børn, der kommer og siger, "jeg var god til at holde fællesskabet åbent, da han ikke havde nogen at lege med." Indimellem kan der også være sjove sprogforviklinger, som da Oliver fra Regnbuen en dag højt og stolt fortalte sin far, da han sidst på dagen blev hentet, "jeg var med til at holde SEL- SKABET åbent hele dagen". Han mente selvfølgelig "fællesskabet"

Først aflæring

Når man skal ændre sit fokus i det daglige arbejde, kan man blive nød til først at af-lære, det man altid har været vant til at gøre for at gøre plads til nyt. Bl.a. er alle reglerne formuleret positivt. Dvs. at ordet "ikke" er pillet ud af alle reglerne på plakaten, men er omformuleret, så de er retningsgivende og fortæller, hvilke forventningerne der er til det enkelte barn, når de færdes forskellige steder i SFO\'en. Derudover hjælper reglerne også ved at fortælle børnene, hvordan de forventes at være sammen socialt i legen eller når de laver aktiviteter sammen i hverdagen.

Fokus på udvikling.

Det er tydeligt, hvor meget det betyder for børnene, når de får positiv anerkendelse, fordi de indfrier forventningerne. Deres selvværd vokser for øjnene af os, når de får ros for det de gør.

Det er med til at skabe grobund for endnu mere udvikling, når man, som barn, har troen på at "man er god nok". Samarbejdet imellem børn og voksne er i højsædet.

Nu hvor vi mangler 1 år tilbage af de 3 år, som det tager for at implementere PALS i SFO\'en for både børn og voksne, bliver det spændende at se, hvad fremtiden bringer.


Ordet er dit