Tip os
Tænksomme miner hos publikum ved budget-gennemgangen

Pulje på 54 mio. skal sikre os mod statens straf

BUDGET | Faktisk er oplægget til kommunens budget 54 mio. bedre - men kommunen sikrer sig mod statens straffe-sanktioner
21. august 2012, 12.48

Når politikerne i denne uge mødes for at drøfte kommunens budget 2013, vil de kunne konstatere, at budgettet faktisk er 54 mio. kr. bedre, end det man kan se på bundlinjen.
Det skyldes, forklarede økonomidirektør Flemming Storgaard på infomødet i Remisen forleden, at man har indarbejdet to såkaldte risiko-puljer i budgettet.
- Det gør vi for at skabe et robust budget og for at sikre os mod sanktioner fra staten, siger Flemming Storgaard.
- Som vi oplever det nu, bruger man mere pisk end gulerod for at få kommunerne til at overholde budgetterne. Og sker det ikke, vanker der million-bøder.
Kommunen har i et par år haft en risikopulje på 20 mio. kr. for klare uforudsete tillægsbevillinger og udgifter.
Den pulje fortsætter man med i 2013, dog på 24 mio. kr.
Dertil kommer, at man har afsat en pulje på 30 mio. kr. til de kommunale institutioners eventuelle forbrug af flere års opsparing.
- Institutionerne har i en række år været gode til at spare op, og det er aftalt, at de kan investere i de følgende år og bruge af deres opsparing. Intet tyder specielt på, at det vil ske i 2013. Men vi har villet være på den sikre side, så derfor indarbejder vi et forbrug af disse midler i vores grundbudget, fortæller Flemming Storgaard.

Læs mere om budgettet i Focus Ikast Brande


Ordet er dit