Tip os
  • 1/: Gymnasiets formand, Bo Jensen, sammen med rektor Marianne Dose Hvid
  • 1/: Knus fra lektor Carsten Christiansen oven på talen
  • 1/: Elevernes repræsentant i bestyrelsen, Oskar Malling Bøgedal, på talerstolen
  • 1/: Lækre kager til gæsterne ved receptionen
  • 1/:
  • 1/: Borgmester Carsten Kissmeyer kunne ikke lade være med at udfordre den nye rektor

Så er rektor for alvor på plads

Efter et år på posten var der reception for gymnasiets nye rektor
22. maj 2017, 14.11

IKAST Planen var for et års tid siden at holde en goddag/farvel reception for den afgående rektor Kurt Møller Petersen og den tiltrædende rektor på Ikast-Brande Gymnasium, Marianne Dose Hvid.

- Flere af os erhvervsfolk i bestyrelsen mente, det var en naturlig ting. Men prorektor for Århus Universitet, Berit Eika, der sidder i bestyrelsen, belærte os om, at det ikke er god latin i undervisningssektoren, sagde formanden for gymnasiets bestyrelse, Bo Jensen, da han onsdag eftermiddag indledte en tiltrædelsesreception for Marianne Dose Hvid - et år efter hendes indsættelse.

- Du har i dit første år markeret dig med synlighed, myndighed, imødekommenhed og seriøsitet - både på skolen, i dit professionelle netværk og i kommunen i det hele taget. Du har allerede forstået at positionere dig i forskellige sammenhænge og netværk, og du har hurtigt fundet ud af, hvordan byen og tingene vender, og hvordan tingene kan komme til at ske i en fart. Det er en vigtig del af vores område og skolens DNA, sagde Bo Jensen.

- Marianne vi håber, at du kommer til at være skolens rektor og eksponent for udvikling mange år frem i tiden - det er næppe sandsynligt, at du hverken slår eller tangerer Kurts rekord, men du er jo så ung at du skal være næsten 70, før du får lov at slippe på pension, og så er det altså lige ved at du kan komme til at overgå Erik Munk Nielsen.

- Og på bestyrelsens vegne må jeg sige Marianne, at du har taget os med både seriøsitet, charme, snilde og dygtighed fra første dag du trådte ind af døren og skulle udfylde de halv store sko Kurt havde trådt til gennem sine 28 år som leder af skolen. Du gør tingene på din måde og har fundet dit eget tråd, så vi stadig kan drive en fantastisk god skole i udvikling, som samtidig lever op til vores mantra om seriøsitet og sammenhold. Til trods for at budgetterne er blevet reduceret og man skal sno sig, for at opnå noget mindst lige så godt som tidligere - bare for færre penge.


Udfordring fra borgmestteren

Også borgmester Carsten Kissmeyer deltog i receptionen og ønskede den nye rektor velkommen i jobbet. Han glædede sig over, at så forholdsvis mange unge i Ikast-Brande vælger en ungdomsuddannelse - men han kunne ikke undslå sig for at komme med politisk kommentar til balancen mellem almene gymnasieuddannelse og den erhvervsrettede uddannelse.

- Vi er nødt til at forholde os til den ubalance, der er mellem de to uddannelser, og jeg håber, at I to parter vil tage hinanden i hånden og finder en model for ungdomsuddanelsen, der også matcher det, som samfundet efterspørger, sagde Kissmeyer.

Der var også taler fra lærernes repræsentant i bestyrelsen, lektor Carsten Christiansen, 3. års elev Oskar Malling Bøgedal, og naturligvis af festens hovedperson selv.

- Det første år har været præget af travlhed og gode oplevelser. Det er en dejlig skole med stolte traditioner og stærke nicher, og der er meget at værne om, med lokale, nationale og globale relationer. Diversiteten er stor, og jeg har oplevet den specielle ånd her på egnen, der viser, at hvor der er vilje - er der vej, sagde Marianne Dose Hvid, som reflekterede over begrebet samskabelse og samarbejde med det omgivende samfund, som er en integereret del af gymnasiets arbejdsmetode.


Gymnasiet har appel til de unge

Den nye rektor forstod også at replicerede på borgmesterens udfordring:

- Jeg er da glad for, at de unge vælger vores gymnasium. Det gør de, fordi det almene gymnasium er et bredt og stærkt fundament for videreuddannelse. Jeg er godt klar over, at de unge ikke har valgt erhvervsuddannelsen i så høj grad, som politikerne ønsker det. Men det er fordi, den gymnasiale uddannelse har en stærk appel til de unge. Vi vil gerne indgå i en debat om modeller, hvor det erhvervsmæssige kan få en større plads i det almene gymnasium, sagde Marianne Dose Hvid.
Ordet er dit