Tip os
For et par år siden kunne Præstelundskolen fejre sit 60 års jubilæum, men det kan blive den sidste runde fødselsdag i de nuværende rammer.
Foto: Christian Sjurmann.

Skimmelsvampen kan koste to skoler livet

Udvalg skal drøfte situationen og har fire scenarier at vælge imellem
16. maj 2017, 06.42

folkeskole Angrebet af skimmelsvamp på Præstelundskolen kan i yderste konsekvens medføre en ændring af hele skolestrukturen i Brande og opland.

Skimmelsvampen blev opdaget for nogle måneder siden, og resultatet blev, at store dele af skolen måtte spærres af.

Det var først og fremmest de største elever, der i en periode blev skolevilde og måtte se sig om efter alternative undervisningssteder.

Det er siden besluttet at leje 14 pavilloner, der sættes op i skolens nærhed for at give eleverne et fast værested, mens kampen mod skimmelsvampen står på.

Men i sidste ende skal der dog fastlægges en helhedsplan for Præstelundskolens fremtid, og her bringes andre skoler i spil.

Alt i alt er der fire scenarier for skolestrukturens fremtid i Brande og omegn, og de skal drøftes igennem i morgen eftermiddag, når Børne- og Undervisningsudvalget mødes.

Den mest radikale løsning er nedlæggelse af alle tre skoler, nemlig Præstelundskolen, Dalgasskolen og Blåhøj Skole og i stedet opføre en helt ny og samlet skole for hele Brande.

Et andet senarie er opførelse af en ny skole og her samle de to byskoler - Præstelundskolen og Dalgasskolen.

Endelig er det også på tale at opføre en ny Præstelundskole i stedet for den skimmelsvamp-ramte.

Det sidste scenarie er at renovere Præstelundskolen, så elever og lærere atter kan benytte den.


Millionregning

Det er naturligvis samtidig den billigste løsning.

Det vil anslået komme til at koste 60 millioner kroner og er konklusionen på en analyse af Præstelundskolen.

Heraf fremgår det, at der skal etableres tre ekstra lokaler til undervisning i indskolingen, mens faglokaler skal renoveres og nyindrettes.

Regningen for de tre andre scenarier ligger mellem 150 og 220 millioner kroner.

Der er ikke foretaget analyser af Dalgasskolen og Blåhøj Skole, der i dag kører med fælles ledelse og administration, men der venter større renoveringsopgaver på begge skoler inden for de nærmeste fem år.

De tekniske installationer på Dalgasskolen står foran udskiftning, ligesom bygningerne trænger til efter-isolering. Det vil anslået komme til at koste to millioner kroner, mens en tiltrængt udskiftning af taget på Blåhøj Skole vil stå i omkring tre millioner kroner.

Blåhøj Skole kan skrive sin historie tilbage til 1953, mens Dalgasskolen kom til i 1963.

Uanset indstillingen i Børne- og Undervisningsudvalget vil sagen om en eventuel ny skolestruktur for Brande-område naturligvis udløse dialogmøde blandt byrådsmedlemmerne samt borgermøder, og i sidste ende bliver det naturligvis byrådet, der skal træffe den vanskelige beslutning.


Ordet er dit