Tip os
  • 1/: En typisk situation fra en tidligere speeddating
  • 1/: Bilrådgiverne Benny Johansen og Morten W. Friis (th)

Skoler og erhvervsliv dater igen

Sød musik opstår, perspektivrige bånd knyttes, når lærere og virksomheds-repræsentanter sætter sig over for hinanden til Speeddating arrangeret af Ikast-Brande Kommune
15. februar 2017, 13.52

IKAST-BRANDE Skolerne får udvidet kendskabet til lokale virksomheder, og lærere byder ind med forslag til elevgrupper, der senere kan levere kreative løsninger på konkrete opgaver, en erhvervsvirksomhed står med. Det er erfaringsmæssigt summen af positive resultater, når Ikast-Brande Kommune indbyder til såkaldt Speeddating. Programmet begynder med en kort date, hvor parterne præsenterer sig for hinanden. Og i Ikast-Brande Kommune brænder skolekonsulent Lisbeth Tarp Mouritsen for ideen om, at børn skal dannes og uddannes til at tænke selvstændigt og kreativt:

- De skal lære at være vedholdende og at tro på egne ideer. De skal kort sagt være entreprenante, for den slags medarbejdere har samfundet behov for, siger Lisbeth Tarp Mouritsen.

Og i Ikast-Brande Kommune er det netop sådanne tanker, der ligger bag Entreprenørskabsskolen, som blev etableret i 2006. Speeddating-arrangementet er blot én af de mange aktiviteter, som Entreprenørskabsskolen står bag.


Speeddating for tredje gang

Den 4. april 2017 er det tredje gang, Ikast-Brande Kommune er tovholder på et speeddating-arrangement.

- Vi fortsætter med Speeddating-eventen, fordi den helt konkret skaber fantastisk god kontakt mellem erhvervslivet og uddannelsesverdenen. Skolerne kan skabe et naturligt netværk ude i virksomhederne. Og virksomhederne får frisk input fra de unge, som de kan arbejde videre med i helt konkrete opgaver, siger Lisbeth Tarp Mouritsen, der regner med, at omkring 120-130 personer deltager i næste arrangement, der foregår i Hylgårdshallen i Ikast.

Forud for selve dagen skal omkring 30 virksomheder beskrive hvilke projekter, de ønsker elevernes hjælp til, og lærerne kan forberede sig på, hvilke fag og elevgrupper, der kan matche virksomhedernes behov for indspark og løsningsforslag. Skolekonsulenten nævner en skaterrampe på Nordre skole som et eksempel på et projekt, hvor et lokalt firma hjalp skoleelever med nye ideer til videreudvikling af den gode legeplads. Nu står skaterrampen på skolen som en daglig påmindelse om et vellykket samarbejde mellem skole, elever og virksomhed.


Byder op til dans

- Datingkataloget er fundamentet for, at skolerne kan lave deres eget "balkort". Ud fra balkortet kan man byde hinanden op til dans, forklarer Lisbeth Tarp Mouritsen.

Hun tilføjer, at der erfaringsmæssigt under speeddating-samtalerne ofte opstår nye ideer, eller at oprindelige ideer bliver udviklet i nye retninger.

- Og det er præcis, hvad vi gerne vil opnå, siger skolekonsulenten.

Hun tilføjer, at foreningslivet kan tilbyde andre samarbejdsmuligheder end erhvervslivet generelt.

- Vi håber, at vi igen har interessante organisationer som eksempelvis DGI, Ældresagen og Diabetesforeningen med, siger Lisbeth Tarp Mouritsen, der også glæder sig til at se effekten af kommunens seneste tiltag, hvor der også sættes fokus på erhvervsuddannelserne og deres uddannelsesbehov her i området.


En grundlæggende idé

- En skole er en måde at tænke på, og med Entreprenørskabsskolen ønsker vi at fastholde børn i at bruge fantasien og træne dem i at forfine deres kreative ideer, så ideerne kan blive til brugbare løsninger gennem virkelige problemstillinger. Desværre ser vi ofte, at børn bliver mindre og mindre kreative, des ældre de bliver. Det er ærgerligt og en udvikling, vi i kommunen ønsker at modarbejde. Børn skal turde at eksperimentere og lære at være vedholdende, siger Lisbeth Tarp Mouritsen.


Visionær skole

Med Entreprenørskabsskolen er det visionen at få skabt et stærkt samarbejdsfelt mellem skoler, erhvervsliv og foreninger.

- Samarbejdsfeltet skal dels understøtte og udvikle børn og unges faglige og innovative kompetencer gennem virkelige problemstillinger, dels åbne deres øjne for de mange uddannelses- og jobmuligheder, der findes i kommunen. Her kan Speeddating være en del af den proces, siger Lisbeth Tarp Mouritsen.


Ordet er dit