Tip os

Skovbjergparken Ikast kan fejre 25 års jubilæum

Den 22. maj fejrer Skovbjergparken, at det er 25 år siden man blev til et bo- og aktivitetssted, udelukkende for personer med autismespektrumtilstande
16. maj 2012, 09.46

Jubilæet fejres med en officiel reception d. 22. maj fra kl. 14-16 i salen på Skovbjergparkens
adresse, Hagelskærvej 15 i Ikast. Alle der har lyst og mulighed for at være med til at fejre, og
gøre dagen festlig for os er hjertelig velkommen.  

I løbet af arrangementet vil der blive vist såvel gamle som nye videoklip og billeder fra livet i
Skovbjergparken, ligesom der vil være mulighed for en rundvisning.
Om aftenen fejres fødselsdagen på traditionel vis med spisning, folkedans og sang for brugere,
forældre-pårørende og ansatte.
 
Fakta om Skovbjergparken
 
Skovbjergparken er et af Ikast-Brande Kommunes bo- og aktivitetstilbud til voksne med
autismespektrumtilstande.
 
Skovbjergparkens historie
  1979: De første børn flytter ind i et ”hjørne” af huset, der dengang hed Ikast Erhvervsskole og
rummede brugere under børne- og ungdomsforsorgen.
 
  1987: Afdelingen for personer med autismespektrumforstyrrelser blev etableret. Dette skete i
forbindelse med at de oprindelige brugere flyttede ud i forskellige afdelinger, det nuværende
Hedebocentret, op gennem firserne og på den måde skabtes der plads til børn, unge og voksne
med autismespektrumforstyrrelser. 
 
  2004: Ringkøbing Amt byggede 4 huse med plads til 6 brugere i hvert hus i umiddelbart
tilknytning til det eksisterende. Dette blev iværksat på grund af at amtet ønskede at leve op til de
nye retningslinjer om 2-rumsboliger. Den 31-08-2004 flyttede brugerne ind i de nye, større og
mere tidssvarende boliger og der blev mere plads til aktivitetscentret
 
  17-09-2004: Officiel åbning i forbindelse med Landsforeningen for austismes afvikling af
Verdenskongressen i Herning
 
  2005-2006: Den ”gamle” bygning blev renoveret til mere brugervenlige og lyse lokaler
 
  2007: Skovbjergparken overgik til Ikast-Brande Kommune i forbindelse med Kommunalreformen
 
 
Skovbjergparkens brugere

Burgerne på Skovbjergparken er voksne Autisme Spektrum Tilstande (AST), som er en fællesbetegnelse
for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingstilstand.
 
Mennesker med AST har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af
kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser. 
Der er afvigelser i forestillingsevnen, afvigelser i kommunikationen, ligesom der også er afvigelser i det
sociale samspil.
 
De fleste af brugerne har boet og er blevet beskæftiget på Skovbjergparken lige siden start. Ligesom ca.
halvdelen af personalegruppen har arbejdet ved Skovbjergparken i mere end 15 år, flere har været med
fra start 1985-87, ligesom enkelte har været med siden den første afdeling blev etableret i 1979.
 
Skovbjergparken har altid været et populært sted for såvel brugere som personale. Der er da også
kontinuerligt forespørgsel på pladser, fra mange forskellige kommuner. En nylig gennemført
tilfredshedsundersøgelse, hvor beboere og pårørende er blevet spurgt, har da også placeret
Skovbjergparken i den fineste og mest tilfredse kategori.
 
I øjeblikket er der brugere fra 7 forskellige kommuner. Der er i øjeblikket kun 1 beboer fra Ikast-Brande
kommune.
 
Skovbjergparkens ansatte og faglige profil

Skovbjergparken lægger stor vægt på et højt fagligt niveau. Man har således altid prioriteret at
personalet har kunnet deltage i relevante kurser, ligesom man netop har afsluttet et 2-årigt forløb, hvor
hele personalegruppen har deltaget i et neuropædagogisk uddannelsesforløb, parallelt med et forløb i en
anerkendende og ressourcefokuserende pædagogisk uddannelse.
 
 Efteruddannelse, supervision m.v. er meget vigtige elementer i et godt psykisk arbejdsmiljø.
 
Skovbjergparken har megen fokus på beboernes livskvalitet og generelle trivsel og udvikling. Man
arbejder med brugeren i centrum, med udgangspunkt i individuelt tilpassede pædagogiske planer. Det er
vigtigt, at der tages udgangspunkt i den enkelte, idet kompetencer, behov, oplevelse af livskvalitet er
meget forskellig fra bruger til bruger. En ting er dog fælles, nemlig betydningen af at have noget at
glæde sig til.
 
Skovbjergparkens aktiviteter
Genkendelighed og forudsigelighed er vigtig for brugere med autismespektrumtilstande. Derfor er der i
løbet af året også mange traditioner på Skovbjergparken som er genkendelige fra år til år:
 
  Fælles årlige fisketure, hvor der hyres en skipper med kutter som tager brugere og personale
med på fisketure i Lillebælt
  Den årlige hærvejsmarch som har været en tradition gennem mange år
  Det årlige arrangement i september, ”Skovbjerg motion og fest”, hvor øvrige institutioner i
regionen inviteres til en festlig motionsdag, løbetur og med boder i atriumgården og fest om
aftenen
 
 
Udviklingsprojekter og innovation på Skovbjergparken

I Ikast-Brande Kommune er der for tiden stor fokus på innovation, såvel hverdagsinnovation som radikal
innovation. I den forbindelse afholdes der en temadag, hvor visionerne for stedet vil blive diskuteret.
At være innovativ resulterer ofte i at gøre tingene på en anderledes måde. Det kan i sig selv være
udfordrende for brugere for hvem genkendelighed og forudsigelighed er et must, alligevel tager man
udfordringen op, og skaber et forum hvor der er plads til at tænke anderledes og visionært. Overskriften i
denne seance vil være, at det selvfølgelig skal give mening for brugerne. 
 
Frivillighed, og ”vi skal yde en ekstra indsats” bliver ofte debatteret i medierne i øjeblikket. 
I den forbindelse deltager Skovbjergparken i projekter, hvor man henter træ i Skoven, kløver det og
leverer det til kommunens naturlegepladser, ligesom man også deltager i et projekt vedrørende
renholdelse af stisystemer omkring Skelhøje hytten. En anden god historie er en brugers deltagelse i den
lokale IFS U12 fodboldklub. Brugeren spiller ikke fodbold, men følger klubben til kampe, træning osv.
Som træneren engang udtrykte, er det en megen trofast og stabil fan, der kommer hver gang, og
kommer til tiden. Dette har en god signalværdi for de unge spillere. 
 
 
Skovbjergparkens Venner

Der lægges endvidere vægt på et godt samarbejde med forældre-pårørende. Her har Skovbjergparkens
forældre-venneforening også altid været en god medspiller.
 


Ordet er dit