Tip os
  • 1/: Louise Birk og Heidi Nielsen mener, at det har skortet lidt på ordentligheden, da man begyndte at tale skoleveje i forlængelse af beslutningen om at lukke Vestre Skole.
    Foto: Flemming Thulstrup
  • 1/: Hver morgen og hver eftermiddag triller en kortege af biler op ved Nordre Skole for at hente børn - et sikkert tegn på, at forældrene ikke er glade for den skolevej, som deres børn tilbydes.

Skuffelse og bekymring med hensyn til skolevejene

Repræsentanter fra skolebestyrelser er alt andet end tilfredse med de forslag til sikring af skolevejene, der er kommet frem
19. marts 2017, 10.13

skoleveje Hver morgen og hver eftermiddag bliver Louise Birks to børn kørt til og fra skole.

- Jeg tør simpelthen ikke lade dem cykle. Det er for farligt.

Louise Birk, der sidder i skolebestyrelsen på Nordre Skole, er langt fra den eneste forældre, der kommer til at vælge løsningen med at transportere sine børn til skole.

- Det er vel ikke lige det, der er meningen med en skole, der har en idrætsprofil, konstaterer Louise med et skråt smil. Kommunen har selv i deres visionsplan 2020 skrevet, at man gerne vil være en sportskommune, hvor 85 procent af alle i kommunen er fysisk aktive.


Kun orientering

Hun har deltaget i en arbejdsgruppe sammen med blandt andre Heidi Nielsen. Den havde til opgave at se nærmere på skoleveje i forlængelse af lukningen af Vestre Skole.

- Vi havde regnet med, at vi skulle arbejde konstruktivt med skolevejene, men der var nærmere tale om et orienteringsmøde, siger Heidi Nielsen fra fællesbestyrelsen Ikast Vestre og Isenvad Skole.

Arbejdsgruppen blev på mødet forelagt de tiltag, som man administrativt havde udtænkt.

Det er, at eleverne skal cykle ind mod byen og over Orionvej, som er meget befærdet. Videre langs Neptunvej, som er en industrivej med tung trafik. Herefter skal de krydse Vestergade i et kryds, som er udpeget som en sort plet. Derefter går et videre ad Stadion Allé, som kommunen først nu har bestilt en trafikundersøgelse af.

- Efter møde i arbejdsgruppen for sikre skoleveje, valgte vi fra de to bestyrelser at sende et brev med konkrete anbefalinger til skolechefen og udvalgsformand Simon Vanggaard.

Det førte til, at kommunen har »flyttet« omkring 25 procent af de oprindelige midler for at imødekomme vores forslag, siger Louise Birk og Heidi Nielsen.


Ordentlighed

Det sætter de begge stor pris på, men undrer sig dog over, at man vælger at investere så massivt i Neptunvej, som er en ringe løsning for de vestligste børn i fuglekvarteret og samtidig stort set ikke værdiger en mere vestlig krydsning af Vestergade nogen opmærksomhed bortset fra opgradering af en helle. Der er allerede cykelsti langs hele Bøgildvej og videre ad Vestergade, som man kan benytte sig af.

- Under hele processen omkring lukningen af Vestre Skole har vi gentagne gange hørt politikerne bruge ordet ordentlighed, og vi har snakket meget omkring sikre skoleveje. De har hele tiden sagt, at det var der sat midler af til. Vi synes ikke, at de lever op til ordentlighed i det fremlagte forslag, siger de torepræsentanter fra skolebestyrelserne, der samtidig peger på, at det er bekymringer som deles af resten af skolebestyrelsen på Nordre Skole samt fællesbestyrelsen for Vestre Skole og Isenvad Skole.

De to skolebestyrelser mener, at arbejdet med skolevejene har været for lemfældigt og bærer præg af manglende lokalkendskab.

- Vi er ikke ude på at skrabe det hele til os, men vi kunne have fået meget mere sikkerhed på skolevejene for pengene, mener Louise Birk og Heidi Nielsen.


Invitation

Der er adskillige punkter, hvor man efter deres mening burde trække i arbejdstøjet og reelt lade skolevejsudvalget træde i karakter.

- Som løsningen fremstår nu, så virker det hele lidt tilfældigt og slet ikke tænkt igennem. Man må jo også tænke på, hvad der sker i fremtiden med eksempelvis Vision Vestergade og trafikken hertil, siger Heidi Nielsen.

- Vi vil meget gerne invitere Børne- og Undervisningsudvalget med på en cykeltur, så man ved selvsyn kan se, hvor de trafikale problemer på skolevejene reelt er, tilbyder Louise Birk.

Hun og Heidi Nielsen opfordrer til, at man gentænker de projekter omkring skolevejene, som man har afsat penge til.

Det største ønske går i retning af en tunnel under Vestergade eller som minimum et lyskryds ved Jens Holdgaards Vej eller Bøgildvej.

Overordnet ser man fra skolebestyrelserne gerne, at skolevejen til Nordre Skole prioriteres højere, idet børnene her har den længste vej til skole, og at der er en række farlige veje.

Der er i øvrigt mange, der vil få gavn af en sikker overgang ved Bøgildvej blandt andet de mange i studieparken.

- Vi ved godt, at det måske kan knibe med økonomien til dette projekt, men det er også vigtigt at fremtidssikre fremfor løbende at finde på trafikale lappeløsninger, mener Louise Birk.


Ordet er dit