Tip os
foto Tom Laursen

Større indtjening hos BioMar

Fredag offentlig-gjorde Schouw & Co. A/S årsregnskabet for 2016, som blandt andet viser indtjenings-fremgang hos fiskefoder-producenten BioMar på trods af en svagt faldende omsætning
13. marts 2017, 06.08

BRANDE På trods af en marginal tilbagegang i omsætningen på 1,2 procent til knap 8,9 milliarder kroner udgjorde BioMars omsætning i 2016 62 procent af det børsnoterede selskabs samlede omsætning, og overskuddet af den primære drift (EBIT) på 581 millioner kroner bidrager med 55 procent af koncernens samlede overskud før renter og skat.

De 581 millioner er samtidig en forbedring på 134 mio. (30 procent) i forhold til året før og svarer til en egenkapitalforrentning på 35,8 procent, hvilket er rekord for BioMar.

Den rekordhøje indtjening forklares blandt andet med øget indtjening i Norge, lavere kapitalbinding og færre hensættelser til tab på debitorer end i 2015, hvor især det græske marked lå underdrejet.

Desuden kompenserer et øget salg i Nordsø-regionen og til Emerging Markets for faldet på BioMars vigtigste marked Chile, der først på året blev ramt af en voldsom alge-opblomstring.

For 2017 forventer BioMar en stigning i omsætningen på cirka en halv mia. og et EBIT i intervallet 510 - 550 millioner kroner.


Ordet er dit