Tip os
Der er mange og komplicerede regler omkringet valg - alt skal gå korrekt til. Og det styrer kommunens valgfolk med konsekvent hånd. Her er foto fra valget i 2013.

Tal dansk i valglokalet

Valget i 2013 fik et efterspil med klage over agitation på tyrkisk - det har fået ministeriet til at indskærpe reglerne
11. oktober 2017, 12.15

VALG Der skal tales dansk i valglokalet, når der afgives stemme.

Det faktum blev slået fast med syvsommersøm af Indenrigsministeriet efter en sag efter valget i Ikast-Brande i 2013.

En valgstyrer, Yildiz Kibar, klagede over en anden valgstyrer, Ismail Yalcin (de var begge kandidater), fordi hun mente, at han agiterede på tyrkisk i valglokalet.

Det førte til en kompliceret sagsbehandling, som endte med at Ismail Yalcin beholdt sin nyvundne plads i byrådet, men fik påtalt hændelsen og blev indkaldt til en samtale om spillereglerne.

- Vores behov for at snakke om emnet "tal dansk" skyldes jo primært valgklagen i 2013, siger valggeneral, chefjurist Karen Ravn Bach.

Ikast-Brandes sag - som var den første af sin slags - gav anledning til, at ministeriet skrev følgende ind i deres vejledning til kommunerne:

»Af hensyn til iagttagelsen af forbuddet mod, at valgstyrere og tilforordnede vælgere (samt personligt udpegede hjælpere) under afstemningen giver vælgerne råd eller opfordring med hensyn til, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren skal stemme på, henstiller Økonomi- og Indenrigsministeriet til, at valgstyrere, tilforordnede vælgere og evt. medhjælpende kommunalt ansat personale alene henvender sig til vælgerne på dansk.«

- Lokalt følger vi "tal dansk" op med en vejledningstekst til alle stemmemodtagere - ligesom vi har det med på vores interne instruktionsmøder for administrative og politisk udpegede ledere på valgdagen, siger Karen Ravn Bach.

Eksempler på vejledningen er:

Personlig bistand ved stemmeafgivning af to myndighedspersoner:

* Kan ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere

* En kandidat (eller kandidatens ægtefælle, samlever eller anden nærtstående) til valget i kommunen må ikke yde personlig bistand.

Personlig bistand af én myndighedsperson og én personlig hjælper:

* Kan ydes af én valgstyrer eller tilforordnet vælger samt en person, som vælgeren selv har udpeget

* En kandidat (eller kandidatens ægtefælle, samlever eller anden nærtstående) til valget i kommunen må ikke yde personlig bistand.

Alle hjælpere skal kunne forstå, hvad der bliver sagt. Der skal derfor tales dansk. Hjælpere må kun henvende sig til vælgeren på dansk

Der må ikke bruges tolk under stemmeafgivningen

Vælgeren må ikke medbringe seddel, hvorpå der på forhånd er skrevet, hvad vedkommende vil stemme

Hvis vælgeren udsættes for påvirkning, skal valghandlingen afbrydes straks.


Ordet er dit