Tip os

Til kamp mod faldefærdige huse

Kissmeyer: Nu tager vi skrappe midler i brug for at komme faldefærdige huse og boligspekulanter til livs
30. april 2012, 07.41

Ejere af dårlige og faldefærdige huse i kommunen kan se frem til at så sat tommelskruerne på i den kommende tid.

Det er det udtryk kommunens borgmester, Carsten Kissmeyer, sætter på sagen, efter at økonomiudvalget fornylig har drøftet situationen med alt for mange dårlige og faldefærdige huse og ejendomme i kommunen.

- Der er vidtgående muligheder i loven for at komme efter dem, der ejer dårlige huse og udlejer dem. Og vi agter at sætte tommelskruerne ganske markant på disse ejere, siger Carsten Kissmeyer.

Det betyder, at kommunen vil kræve den nødvendige renovering af huset - i modsat fald vil ejendommen blive revet ned. På ejerens regning vel at mærke.

- Vi har cirka 100 huse i kommunen, der er i temmelig dårlig stand. Det er især i det sydligste hjørne af kommunen i nogle af landsbyerne, men generelt er det fordelt over hele kommunen. Når vi har fokus på det, skyldes det, at vi har flere borgere, som henvender sig til os og gør opmærksom på problemet. Desværre spekulerer mange af ejerne i den slags huse, idet man forsøger at presse kommunen til at overtage huset til en alt for høj pris. Men her er vi meget påpasselige. Så det signal, vi sender nu, er, at vi over de næste måneder sætter gang i processen - og med loven i hånden tvinger disse husejere til at agere. Ellers gør vi det selv - som man har set på Nykøbing Mors, hvor kommunen rev et faldefærdigt hus ned.

Et andet aspekt, kommunen er opmærksom på i forbindelse med faldefærdige huse, er, at mange af de familier, som flytter ind som lejere, ofte er svagt funderede familier, der har svært ved at håndtere den standard, boligerne er i.

- Det er ikke et godt udgangspunt for en families liv og trivsel, at man skal kæmpe med et hus i meget dårlig forfatning, siger Carsten Kissmeyer.


Ordet er dit