Tip os

Tilfredshed med biblioteket

Brugerne giver gode karakterer til de lokale biblioteker
21. april 2017, 06.51

bibliotek Slots- og Kulturstyrelsen har gennemført en landsdækkende undersøgelse for at klarlægge vores brug af bibliotekerne, og hvor tilfredse vi er med dem.

517 borgere i Ikast-Brande Kommune har deltaget i undersøgelsen, der er baseret på spørgeskemaer.

Svarene viser, at det som i resten af landet mest er kvinder, der benytter sig af bibliotekerne, og at brugernes gennemsnitsalder her i kommunen er 55 år, hvilket ligger lidt over landsgennemsnittet.

Den lokale del af undersøgelsen viser også, at der er flest brugere på biblioteket i tidsrummet fra klokken 13 til klokken 16, og de fleste gæster på biblioteket kommer for at låne bøger, hvilket i sig selv ikke virker specielt overraskende.

I spørgeskemaerne er der også spurgt ind til, hvad brugerne synes om bibliotekerne, og hertil svarer langt de fleste, at biblioteket er et rart sted at være.

Samtidig er der generelt tilfredshed med personalet på bibliotekerne, og de fleste brugere i Ikast-Brande foretrækker da også at gå på biblioteket, når der er personale på. Det svarer 56 procent af de adspurgte. 71 procent har dog prøvet de selvbetjente biblioteker.

I det store hele kan man ud fra undersøgelsen konkludere, at brugerne af bibliotekerne i Ikast-Brande Kommune er pænt tilfredse med bibliotekerne.

- Det er jo en rar besked agt få. Undersøgelsen kan bruges til at vise, at vi på biblioteks-området er på rette vej, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Helle Mathiasen (FL), der ligesom resten af udvalget har taget undersøgelsens resultater til efterretning.


Ordet er dit