Tip os

Værdifuld støtte til grønne ildsjæle

UDVIKLING | Ikast-firmaet DanLing Growing fortsætter fremdriften med hjælp fra lokale LAG-midler
15. maj 2012, 10.51

STØTTE | Landmændene Anders Obling og Dannie Feldbak ramte en niche, da de i 2008 stiftede Ikast-firmaet DanLing Growing.

De to ildsjæle satte sig for at forsyne danske forbrugere og varmeværker med grøn energi, produceret i den midtjyske muld. Her fokuserede selskabet først og fremmest på plantning og salg af CO2-neutrale energipil.

Voksende interesse

Ambitionen om at producere bæredygtig energiafgrøder startede med et testareal på en halv hektar. Året efter var lejearealet med pil udvidet til 65 hektarer, men DanLing Growing har nu rundet 200 hektar energipil - heraf 100 hektar, som Anders Obling og Dannie Feldbak selv har plantet. Dertil kommer 400 hektar, som firmaet har plantet for kunder i Jylland og på Sjælland. I 2012 forventer DanLing at plante yderligere 250 hektar.

- Siden 2008 er det gået stille og roligt fremad, men i det seneste år har vi virkelig mærket stor interesse for DanLing Growing. Det skyldes selvfølgelig, at vi har etableret os som virksomhed, men også, at kendskabet til vores projekter er blevet mere udbredt, siger Dannie Feldbak.

Hjælp fra LAG

Ud over virksomhedens to stiftere, har DanLing Growing to sæsonmedarbejdere på lønningslisten. Og fremtidsperspektiverne er lovende for Ikast-firmaet, som for seks måneder siden søgte om økonomisk støtte fra Landdistriktsgruppen LAG Ikast-Brande.

Foreningen har til formål at styrke lokalsamfundene og sætte fart i udviklingen i Ikast-Brande Kommunes landdistrikter. Det sker via en årlig pulje på 2,3 millioner kroner, der kommer fra staten, EU via Fødevareministeriet og Ikast-Brande Kommune. LAG Ikast-Brande har mulighed for at yde tilskud til projekter, der forbedrer levevilkårene og skaber nye arbejdspladser i landområderne.

Mærkbar håndsrækning

DanLing Growing har netop modtaget 225.000 kroner fra LAG-puljen. Beløbet er øremærket til renovering af virksomhedens lejede lokaler på en gård ved Lykkens Prøve mellem Ikast og Bording. Her skal der blandt andet bygges et nyt frysehus og tidssvarende kontorfaciliteter.

- LAG-midlerne, vi har modtaget, svarer til cirka 20 procent af vores investering. Så støtten er en stor håndsrækning, der gør en markant forskel, fastslår Dannie Feldbak.

Forbedret støtte

DanLing Growing nyder også godt af de forbedrede støttemuligheder til etablering af energiafgrøder. I 2011 fik landmændene 3200 kroner for hver hektar energipil, der blev plantet. I år er ydelsen steget til 4200 kroner pr. hektar.

- Det er helt klart noget, vi kan mærke, når tallene gøres op i sidste ende, erkender Dannie Feldbak.

Udvider med poppel

Virksomheden fra Ikast er allerede i gang med at udvide og udvikle forretningskonceptet. Ud over energipil, satser DanLing på poppel som en alternativ energiafgrøde.

Anders Obling og Dannie Feldbak købte 300.000 poppelstiklinger fra en producent i Tyskland. De 200.000 af stiklingerne er allerede solgt og plantet hos danske kunder, mens de resterende 100.000 eksemplarer er plantet i jorden hos DanLing Growing.

- Som energipil er også poppel CO2-neutral. Mens pil skal høstes hver tredje år, kan poppel stå på marken i ni år - dermed kan landmanden spare en række omkostninger. Det er et projekt, vi også har stor tiltro til, siger Dannie Feldbak.


Ordet er dit